Enhedslisten Odense indgår budgetaftale for 2016

I dag har Enhedslisten i Odense indgået budgetaftale for Odense Kommune for 2016.

"En af vores mærkesager for denne budgetaftale var at sikre, at midlerne fra ældremilliarden i virkeligheden også endte ved de ældre. Udgangspunktet for forhandlingerne var 0 kr., og vi har i dag sikret 22 mio. kr. til de mest svage og udsatte ældre i Odense," udtaler Brian Skov Nielsen, rådmand for ældre- og handikapudvalget.

Bind Fyn bedre sammen for flere tog og genåbning af stationer

Enhedslisten vil styrke regional- og nærbanetrafikken på Fyn. Det giver bedre togforbindelser for alle dem, der har brug for toget for at passe deres arbejde el- ler uddannelse. Og så er skinnerne jo det oplagte alternativ, når bilismen på Fyn skal mindskes.

Der findes en anden vej

Vi tror ikke på nødvendighedspolitik ud fra kolde regnskaber i Finansministeriet. Samfundet behøver ikke bevæge sig i en usolidarisk og kynisk retning, hvor vi gør de rige rigere og skærer ned til benet på nødvendige ressourcer, presser de udsatte grupper, stresser lønmodtagerne, afskaffer medarbejderindflydelse osv. Der findes en anden vej. Vi tror på, at en visionær samfundsudvikling er mulig, og det vil vi kæmpe for.

Flere ressourcer til skolen

Tak til de modige forældre og skolebestyrelser for at tage kampen op for at skabe rimelige forhold til Odenses skolebørn. Enhedslisten er 100 % imod alle besparelser på børn og unge og velfærdsområdet. Vi kunne ikke drømme om at stemme for og støtte besparelser på disse områder.

Emneord:

Uledsagede flygtninge børn i Odense

Et ja er vel ja?
Når vi så bliver bedt om at varetage en opgave, som vi er særlig dygtige til her i Odense, nemlig uledsagede flygtninge børn, så lyder der fra os i Enhedslisten et klart og rungende JA til dem samt til de 335 flygtninge, uanset hvem de måtte være, vi allerede har sagt ja til.

Emneord:

Byrådet forgylder igen erhvervslivet

I går nåede alle partier undtagen Enhedslisten frem til en aftale om at sænke dækningsafgiften yderligere som en konsekvens af budget 2014. Det skal ske i takt med, at der kommer flere private jobs.

"Så kender vi de forenede byrådspartier igen. De nærmest snubler over hinanden af bare iver for at forgylde erhvervslivet med skattelettelser. Og erhvervslivet er ikke forpligtiget til nogen som helst modydelse", udtaler Brian Skov Nielsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten.

Emneord: