Enhedslisten går med i budgetforliget for 2015

Det var fra starten af forhandlingerne vores mål indgå et forlig med en klar rød-grøn profil. Det er lykkedes.

"Vi er rigtig glade for i dag at kunne præsentere et budget, der sikre nye rehabiliteringspladser, renovering af kommunens skoler, nye supercykelstiger, penge til idrætten og sikre skoleveje," siger budgetordfører Brian Skov Nielsen.

Emneord:

Fællesskab fungerer – budgettale 2014

Vi ved, at den fælles velfærd er bedre end den private. Vi ved, at et lige samfund, hvor få har for meget, og færre for lidt, skaber dynamik og udvikling. Og vi ved, at lige muligheder og social mobilitet er afgørende for at give vores børn de bedst mulige forudsætninger for en god fremtid.

Emneord:

Enhedslisten vil genoprette den odenseanske velfærd!

Lokaltv-stationen "Odense ser rødt" stiller skarpt på Enhedslisten arbejde i forbindelse med budgetforhandlingerne i Odense. For Enhedslisten er det vigtigt, at vi udnytter chancen for at rette op på de mange kæmpe besparelser, som byrådet fra SF til DF har vedtaget de sidste mange år. Vi kan ikke fikse alt i år, men vi kan finde penge til de områder af den fælles velfærd, der trænger mest. Og det går vi målrettet efter i budgetforhandlingerne.

Emneord:

Hvad skal Enhedslisten prioritere?

For første gang i mange år, er der ingen nye nedskæringer eller besparelser i økonomiudvalgets oplæg til budget for Odense kommune 2015 og overslagsår.

For Enhedslisten er det en mulighed for at prioritere den fælles velfærd, og vi vil kæmpe for at blive en del af et budgetforlig, hvor der afsættes penge til bedre arbejdsforhold for kommunes ansatte og bedre service til byens borgere.

Emneord:

Enhedslisten foreslår at Odense boykotter Israel

Enhedslisten foreslår nu, at Odense kommune boykotter Israelske varer. Odense kommune kan nemlig efter Enhedslistens opfattelse ikke længere forsvare køb og brug af Israelske varer.

Emneord:

Pædagoger på flugt

I dag da jeg skulle aflevere min dreng i børnehave hang der en seddel på opslagstavlen. Pædagogen på stuen havde valgt at stoppe. Egentlig blev jeg ikke så overrasket, bare rigtig trist. En fantastisk dygtig pædagog, en tryg og omsorgsfuld resurse person i mit barns liv ville forsvinde ud af vores hverdag.

Emneord: