Boligpolitisk udspil fra Enhedslisten Odense: Social-fleksibel udlejningsmodel

Odense Byråd behandler onsdag 3.3.2021 et forslag fra Enhedslisten om en social-fleksibel udlejningsmodel. Enhedslisten ønsker at sætte fleksibel udlejning på hovedet og opveje diskriminationen gennem indførelse af en social-fleksibel udlejningsmodel.

Af Reza Javid, Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd

I Odense har man indført fleksibel udlejning for 41 % af kommunens almene boliger. Enhedslisten Odense stemte imod. https://odense.enhedslisten.dk/odense-byraad-vedtog-fleksibel-udlejning-diskrimination-sat-i-system-mener-enhedslisten

Der argumenteres for berettigelsen af fleksibel udlejning med ønsket om blandede boligområder og mangfoldig beboersammensætning, og at det er et nødvendigt onde for at holde/trække boligområder ud af ghettolisten. I Enhedslisten Odense er vi uforstående over for, at ønsket om blandede boligområder skal gå ud over underprivilegerede gruppers rettigheder.

Hvis vi mener det med blandende og mangfoldige boligområder alvorligt, må vi sørge for, at mennesker fra udsatte boligområder får bedre muligheder for at flytte til andre almene boligområder, hvis de ønsker det. Sådan som det er nu, så indfører man fleksibel udlejning, så bl.a. borgere i job og uddannelse får fortrin til at få bolig i udsatte boligområder på bekostning af mennesker i udsatte livssituationer. Men det går ikke den anden vej. Borgere uden job og uddannelse får ikke fortrin til at få bolig i de ikke-udsatte boligområder.

På den baggrund og som modsvar til fleksibel udlejning, forslår Enhedslisten Odense på byrådsmødet onsdag 3. marts 2021 en anden model, som kan betegnes som social-fleksibel udlejning. En “omvendt” fleksibel udlejningsmodel, således at fx mennesker uden for arbejdsmarkedet får fortrinsret til almene boliger i de “ikke-socialt udsatte” boligområder. Modellen bygger oven på, og skal ikke erstatte, den kommunale anvisning, som anvendes ved påtrængende boligbehov og andre forhold. Enhedslisten Odense ønsker at sætte fleksibel udlejning på hovedet og opveje diskriminationen gennem indførelse af en social-fleksibel udlejningsmodel med de samme betingelser, som gælder for fleksibel udlejning, bare i andre almene boligområder og med fortrinsret til andre grupper af borgere.

Forslaget vil bidrage til, at vi over tid af frivillighedens vej og uden tvang og nedrivning får blandede boligområder med mangfoldig beboersammensætning over hele byen. Forslaget vil bidrage til, at nedrivningstruede almene områder kan komme ud af ghettolisten, idet borgere fra udsatte boligområder, der ønsker at flytte, vi få fortrin til at få bolig i andre områder og beboersammensætningen vil stille og rolig ændre sig i alle almene boligområder.

Med vollsmoseplanen, hvis den lykkes, vil man flytte ca. 1000 husstande fra Vollsmose til andre områder af byen. For en stor dels vedkommende mod deres vilje. Det vil omfatte både borgere, som er i job og uddannelse og borgere, som ikke er. Med Enhedslisten Odense’s forslag om social-fleksibel udlejning, kunne man over tid opnå samme eller bedre resultater uden brug af tvang og nedrivning. Set fra ghettoliste-tilhængers perspektiv vil man faktisk få bedre resultater med Enhedslistens social-fleksible udlejningsmodel, da den ville facilitere, at de borgere uden job og uddannelse, som gerne vil flytte, får en bolig i et andet område.

Indstillingen i Enhedslisten Odense’s forslag på byrådsmødet 3.3.2021:

Enhedslisten foreslår, at Odense Kommune, i samarbejde med boligforeninger, indfører en social-fleksibel udlejningsmodel for de almene boliger for at fremme blandede boligområder i byen. Den social-fleksible udlejningsmodel går ud på, at mennesker, som ikke er i job eller under uddannelse, skal have fortrinsret til en bolig i de almene boligområder i Odense, som ikke er omfattet af fleksibel udlejning.

Hvis forslaget vedtages, kan forvaltningerne i Odense i dialog med boligforeninger forelægge en bearbejdning af sagen for respektive udvalg i løbet af 3 måneder.

Forslaget i sin helhed og forvaltningens belysning kan læses her: https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?agendauid=39aaf7a3-c123-478a-92f5-9bd0d1c7b658&presentationuid=df1b6017-5038-4168-b733-e5eab6620503