Byrådsnyt: Borgerombudsmand, fattigdomsgrænse og Råd for Etniske Minoriteter

Det var en aktiv uge for Enhedslistens to nye medlemmer i Odense Byråd.

Første skridt mod et Råd for Etniske Minoriteter i Odense

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde tirsdag 22.1.2019 blev det efter forslag fra Enhedslisten besluttet, at Beskæftigelses og socialforvaltningen udformer forslag til oprettelse af et rådgivende organ med ovennævnte betegnelse eller anden betegnelse i Odense. Det kommer til drøftelse på et kommende udvalgsmøde. Hvordan et sådant råd kommer til at se ud er for tidligt at sige noget om, men Enhedslisten ønsker et råd med viden og ekspertise inden for integration og mangfoldighedsområdet, som kan tage initiativ til at behandle emner og komme med forslag og gode råd, være en stemme i den offentlige debat og være blandt høringsorganer for kommunen på området. “Der er opstået et tomrum efter Integrationsrådet blev erstattet af Mangfoldighedsrådet, som desværre også blev nedlagt i forrige valgperiode” siger Reza Javid som sidder for Enhedslisten i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Odense skal have en fattigdomsgrænse

De Radikales forslag om at indføre en fattigdomsgrænse for børn blev suppleret og vedtaget sammen  med Enhedslistens ændringsforslag om at indføre en general fattigdomsgrænse med særlig fokus på fattigdom i børnefamilier. “Med indførelse af en række fattigdomsskabende love i Folketinget er fattigdommen desværre steget i Danmark. I Odense lever hver tolvte børn under fattigdomsgrænsen” Siger Reza Javid. Når det endelige forslag bliver vedtaget, skal Odense Byråd hvert år forholde sig til, hvordan man vil bekæmpe fattigdommen i byen.

Odense skal have en Borgerombudsmand

Enhedslistens forslag om at undersøge forskellige modeller for at oprette en borgerrådgiverfunktion i Odense blev enstemmig vedtaget af Byrådet.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, smiler, tekst

https://www.fyens.dk/odense/Det-vedtog-de-ogsaa-paa-byraadsmoedet-Fattigdomsgraense-og-borgerraadgiver-paa-vej/artikel/3317834