Enhedslisten Odense tiltræder budgetforliget og sikrer varigt løft til handicapområdet

Enhedslisten Odenses strategi med at stå fast og sige fra, når vi mener, at en aftale er urimelig, bærer frugt. Vi vender tilbage til budgetforliget for 2022, fordi vi nu gennem tillægsaftalen til budgettet får tilført varige ressourcer på over 4,5 mio. kr. om året i de kommende år til handicapområdet og vores to specialskoler i Odense. Ressourcerne implementeres i 2022 på baggrund af dialog med mennesker med handicap, handikaporganisationer, pårørende og Handicaprådet. Herudover sikrer vi Enhedslistens indflydelse på de 50 mio. kr. til klima, som skal implementeres i 2022.