Generalforsamling i Enhedslisten Odense

På en bund af både høj sol og højt humør, afholdt Enhedslisten Odense sin årlige generalforsamling den 19. marts 2022. Medlemmerne blev orienteret om arbejdet i regionsrådet, byrådet og folketinget ved hhv. Martin Konradsen, Reza Javid og Søren Freiesleben, og Victoria Velásquez, vi deltog i demonstration mod racisme, og valgte bestyrelse og byrådsbaggrundsgruppe.

Enhedslisten Odense: Sælg ikke Fjernvarme Fyn! Her er pengene!

Enhedslisten Odense kommer med sit udspil om hvordan hele de 52,4 mio. kr. om året, som salg af Fjernvarme Fyn vil bringe kommunen i ti år, kan tilvejebringes. Et element i udspillet er at droppe planlagte skattelettelser til erhvervslivet og brug pengene til velfærd i stedet for at sælge arvesølvet. Vi mener, at det er en kæmpe fejl af sælge kritisk infrastruktur for en her-og-nu-indtjening til at renovere bygninger og bygge nyt. Hver gang en offentlig virksomhed eller institution privatiseres, mister vi noget af det folkelige demokrati.

Enhedslisten Odense kræver lokal folkeafstemning om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative støtter op.

Enhedslisten er imod salg og privatisering af kritisk infrastruktur. Vi var det første parti, der allerede i forbindelse med budgetforhandlinger i 2019 meldte vores modstand ud. Befolkningen i Odense har krav på en reel inddragelse. Sagens store principielle og økonomiske betydning nødvendiggør, at odenseanerne skal høres, inden byrådet træffer den endelige beslutning. Enhedslisten kræver reel inddragelse af folket i dette vigtige spørgsmål og vil på næste byrådsmøde stille forslag om en lokal folkeafstemning, hvor odenseanerne kan sige ja eller nej til salg af deres Fjernvarmeselskab.

Forslag om hotline for anonyme underretninger på ældreområdet og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

– Der skal oprettes en telefon- og digital hotline, hvor beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt og underrette om svigt eller give udtryk for konkrete bekymringer om mistrivsel, uværdig behandling og fysisk og psykisk overgreb.
– Vi skal se på normeringerne på ældreområdet og hvordan der kan skabes bedre arbejdsforhold for medarbejdere samt mulighed for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse.

På Enhedslistens initiativ: Forvaltningerne skal få styr på klagesager

Det handler om, hvordan man giver odenseanerne den bedst mulige sagsbehandling. Det er os som byråd, som sætter ambitionerne og rammerne – også de økonomiske rammer – og det er forvaltningerne, som arbejder og forvalter det. Men hvordan evaluerer vi vores praksis? Hvordan finder vi ud af, om vi som minimum gør det godt nok og helst rigtig godt. Af hensyn til borgernes retssikkerhed mener Enhedslisten, at disse omgørelsestal for Odense Kommune er helt uacceptable. Der skal handles. Vi kan og skal gøre det bedre.