Enhedslisten Odense har valgt spidskandidater til næste byrådsvalg

Enhedslistens medlemmer i Odense godkendte på et medlemsmøde den 3. september 2020 resultatet af den elektroniske vejledende urafstemning blandt medlemmerne om valg af to spidskandidater blandt 5 opstillede kandidater. Reza Javid og Søren Freiesleben er glade for, at medlemmerne blåstempler den politik de fører sammen med deres uundværlige baggrundsgrupper i partiet: ”I Enhedslisten handler det nemlig om politik og ikke om personer” siger de samstemmende.

Enhedslisten Odense: Sælg ikke Fjernvarme Fyn! Her er pengene!

Enhedslisten Odense kommer med sit udspil om hvordan hele de 52,4 mio. kr. om året, som salg af Fjernvarme Fyn vil bringe kommunen i ti år, kan tilvejebringes. Et element i udspillet er at droppe planlagte skattelettelser til erhvervslivet og brug pengene til velfærd i stedet for at sælge arvesølvet. Vi mener, at det er en kæmpe fejl af sælge kritisk infrastruktur for en her-og-nu-indtjening til at renovere bygninger og bygge nyt. Hver gang en offentlig virksomhed eller institution privatiseres, mister vi noget af det folkelige demokrati.

Enhedslisten Odense kræver lokal folkeafstemning om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative støtter op.

Enhedslisten er imod salg og privatisering af kritisk infrastruktur. Vi var det første parti, der allerede i forbindelse med budgetforhandlinger i 2019 meldte vores modstand ud. Befolkningen i Odense har krav på en reel inddragelse. Sagens store principielle og økonomiske betydning nødvendiggør, at odenseanerne skal høres, inden byrådet træffer den endelige beslutning. Enhedslisten kræver reel inddragelse af folket i dette vigtige spørgsmål og vil på næste byrådsmøde stille forslag om en lokal folkeafstemning, hvor odenseanerne kan sige ja eller nej til salg af deres Fjernvarmeselskab.

Forslag om hotline for anonyme underretninger på ældreområdet og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

– Der skal oprettes en telefon- og digital hotline, hvor beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt og underrette om svigt eller give udtryk for konkrete bekymringer om mistrivsel, uværdig behandling og fysisk og psykisk overgreb.
– Vi skal se på normeringerne på ældreområdet og hvordan der kan skabes bedre arbejdsforhold for medarbejdere samt mulighed for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse.

Enhedslisten Odense foreslår gratis mundbind i busserne i Odense

Vi skal passe på hinanden og især på de sårbare borgere og det kan vi bl.a. gøre ved at stille gratis mundbind til rådighed i busserne. Hvis man får brug for at tage bussen, så er det ikke altid muligt at man lige kommer forbi et apotek og køber mundbind først. Enhedslisten mener, at Odense Kommune på den måde skal gå foran og tilskynde flere borgere til at bruge bussen, ikke mindst de sårbare borgere, som på grund af større smittefare kan være betænkelige ved at bruge offentlig transport.

Forslag fra Enhedslisten og Radikale i Odense: Væk med ghettokriterier på grund af Covid-19 krisen

Flere områder i Odense risikerer at ende med at blive stemplet som en hård ghetto eller komme på ghettolisten. I sidste ende betyder det nye nedrivninger af boliger og følgevirkninger for børn, unge og voksne.

Enhedslisten og Radikale i Odense Byråd foreslår på byrådsmødet den 24. juni 2020 at suspendere ghettolisten resten af året af hensyn til konsekvenserne af COVID-19 for ghettolistens beskæftigelses-, uddannelses- og indkomstkriterier. Det skal ske ved, at borgmesteren retter henvendelse til den relevante minister.

Klimaneutral 2030; Byrådspartier i Odense indgår klimaaftale

Enhedslisten Odense er med i Odense Kommunes Klimaaftale og har sat klare fingeraftryk på den. Vi har god grund til at være glad for aftalen. Vi fik næsten alle vores ønsker til aftalen indfriet i den endelige tekst. Så langt så godt. Nu starter arbejdet for alvor, for selv om der er enighed om visioner og målsætninger i byrådet, så kommer uenighederne stærkt tilbage i implementeringsfasen. I efteråret kommer offentlig debat, borgermøder osv. om hvordan der skal handles på aftalen. Her er det vigtigt, at alle klimakloge deltager, er offensive og præger debatten.

Enhedlisten foreslår ny tilgang til virksomhedspraktik i Odense Kommune

Udvalgsmedlem for Enhedslisten Reza Javid udtaler: Det skal være slut med at bruge praktikanter som gratis arbejdskraft i Odense. Virksomhedspraktik skal handle om træning, oplæring, opkvalificering og lign.. Derfor skal både borgeren, praktikstedet og jobkonsulenten have større opmærksomhed på hvornår borgeren begynder at udføre ordinære arbejdsopgaver for virksomheden. Borgeren skal have ordinær løn for de timer, der udføres ordinære arbejdsopgaver. 

Enhedslisten: Mindesmærker for nazisternes ofre i Odense skal ikke kunne fjernes af privatpersoner

Tirsdag 9. juni stiller Enhedslisten på baggrund af nye informationer forslag i By- og Kulturudvalget om at ændre flertallets tidligere beslutning.
Søren Freiesleben: Jeg mener ikke, det er værdig behandling af dem, nazisterne dræbte under 2. Verdenskrig og deres efterkommere.
Reza Javid: Flertallet har for alvor snublet over denne sag. En mindesten på et offentligt fortov har intet med privatlivets fred at gøre.

Enhedslisten Odense: Styrk velfærd og klima ved at suspendere budgetlovens sanktioner i 2021

Enhedslisten foreslår, at Odense Byråd opfordrer KL til, i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at Budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021. Der er brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter Covid-19. Derfor er det oplagt, at Budgetloven suspenderes.