I vil blive savnede

Det er med sorg vi må fortælle, at 2019 er startet med, at to af vore gode kammerater ikke er her mere.

Linda Jørgensen, en fantastisk energisk repræsentant for medmenneskelighed, både gennem sit arbejde i Amnesty International men også for dem der har søgt ly hos os, dem der ikke ‘passer ind’, fordi de har en anden hudfarve, fordi de har en anden religion, fordi de har et andet køn.
Linda omkom ved den frygtelige togulykke 2. januar.

Paul Gram-Hansen var speciallæge i hæmatologi og overlæge på Hæmatologisk afdeling på OUH, hvor han var patienternes mand, en hjertevarm læge, der altid så det hele menneske og den samlede familie, et kærligt og omsorgsfuldt menneske, som altid kæmpede patienternes og de udsattes sag. Han var utrættelig engageret i forsvar af de udsattes rettigheder på de indre linjer og i den offentlige debat og mangeårig støtte af Enhedslistens arbejde. Paul gik bort den 6. januar efter meget kort tids sygdom.

De vil blive savnede.