Der skal rettes op på fejlen: Udbud af danskuddannelse skal trækkes tilbage

Pressemeddelelse:

Der skal rettes op på fejlen; Enhedslisten kræver, at udbud af danskuddannelse trækkes tilbage.  

Danskuddannelse til nyankomne voksne udlændinge i Odense er blevet sendt i udbud, uden godkendelse fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er en fejl, der skal rettes op på ved at annullere udbuddet, mener Enhedslisten. Enhedslisten tager sagen op på udvalgsmødet 27.4.2021 ved at stille et forslag.

 Enhedslistens medlem af Beskæftigelses og Socialudvalget Reza Javid udtaler:

– ”Det er en beklagelig fejl, som skal rettes op på. Enhedslisten mener, at dette skal gøres om, således at Beskæftigelses- og Socialudvalget, i overensstemmelse med den vedtagne kompetencefordelingsplan, får mulighed for at drøfte og tage stilling til, om Danskuddannelsen skal sendes i udbud eller ej, og i positivt fald, hvilke rammer og vilkår et sådant udbud skal have, herunder om der skal stilles krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i udbuddet, dvs. krav om, at den nye leverandør ansætter hovedparten af den tidligere leverandørs medarbejdere. Det er både godt for kursister og medarbejdere idet vi kan fastholde stabilitet, relationer og kvaliteten i danskundervisning”.

– ”I Enhedslisten mener vi, at kommunen selv skal stå for danskundervisning, men for at tage stilling til, om Danskuddannelsen skal i udbud eller ej, er der behov for at undersøge fordele og evt. ulemper ved, at kommunen selv overtager opgaven med Danskuddannelse, og at der udregnes, hvor meget hjemtagelsen af opgaven vil koste. Her kan man bl.a. hente erfaringer fra kommuner, hvor Danskundervisning foregår i kommunal regi f.eks. Næstved, Kalundborg og Frederikshavn”.

Konkret foreslår Enhedslisten, at udvalget beslutter, at udbuddet af Danskuddannelse trækkes tilbage (annulleres) og at der forberedes en sag til beslutning om det i udvalget. Sagen skal indeholde information om fordele og evt. ulemper ved, at kommunen selv står for opgaven, og hvor meget det i så fald vil koste. I tilfælde af beslutning om udbud, skal udvalget godkende rammer og vilkår, herunder, om der skal stilles krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.