Enhedslisten kritisk forud for budgetforhandlinger: Vi skal skaffe kommunen flere indtægter

Enhedslisten kritisk forud for budgetforhandlinger: Vi skal skaffe kommunen flere indtægter

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Odense, tirsdag 25.6.2019

Tirsdag afleverede fagudvalgene deres budgetbidrag, der skal danne udgangspunkt for byrådets budgetforhandlinger i efteråret. Den store udfordring bliver, at der er lagt op til besparelser på 200 millioner kroner i Odense Kommunes budget. Især i By- og Kulturforvaltningen fylder omprioriteringerne meget. Enhedslisten forholder sig kritisk til besparelserne.

“200 millioner er en virkelig stor besparelse – især når vi i forvejen er økonomisk pressede på flere områder. Det er nogle meget omfattende besparelser, som bl.a. vil ramme kulturlivet og vores grønne områder meget hårdt,” udtaler Mathilda Printzlau-Paulsen, Enhedslistens medlem af By- og Kulturudvalget.

”Der er flere forhold i de vedtagne budgetbidrag, som Enhedslisten har svært ved at acceptere. Derfor går vi til budgetforhandlingerne med et formål om at fjerne de forringelser, som rammer socialt skævt. Vi ønsker ikke at se et Odense, der sparer på vores sårbare borgere, på den brede kultur og på det sociale område, når vi kan se andre løsninger på udfordringerne,” udtaler Mathilda Printzlau-Paulsen.

Men hvordan forestiller Enhedslisten sig, at dette skal ske I Odense?

”Vi mener, at der skal gøres op med politisk hellige køer, så kommunen kan skaffe nye indtægter ved at skrue på skatter og afgifter bl.a. til erhvervslivet. Vi må være ærlige og sige til odenseanerne, at der er behov for flere penge til de ekstra udgifter, som vi får, når vi bliver flere ældre og flere børn i vores by. Hvis vi skal undgå at udhule velfærden, er der behov for at se på nye indtægter til den fælles kasse, så vi ikke udelukkende skal spare og skære ned. Vi tror på, at odenseanerne er villige til at bidrage lidt mere for at fastholde og løfte kvaliteten af velfærden i vores by,” forklarer Reza Javid.

For at øge indtægterne i kommunen mener Enhedslisten, at der bør kigges ind i, at den planlagte sænkning af dækningsafgiften stoppes, at dækningsafgiften og grundskylden forhøjes, og at de sidste 0,2% af velfærdsprocenten gennemføres.

“Vi vil gerne øge kommunens indtægter i stedet for at lave nogle smertefulde nedskæringer lokalt, men hvis vi skal have fat om problemets rod, så skal vi have en ny politik fra Christiansborg, som prioriterer at styrke den kommunale velfærd, ikke bare i Odense, men i hele landet. Den nye regering skal give kommunerne flere midler svarende til de ekstra udgifter, som demografiudviklingen medfører.” siger Reza Javid.

Mathilda Printzlau-Paulsen supplerer: ”Desværre sidder vi ikke i Økonomiudvalget, der har udlagt opgaven men vi stemmer for budgetbidragene, som ikke er endelige og skal forhandles til efterårets budgetforhandlinger. Vi ønsker at gå til budgetforhandlingerne med åbent sind. Det virker bare bagvendt at begynde på de konkrete politiske prioriteringer, før vi kender aftalen med KL. Det skaber en unødvendig utryghed at udlægge så omfattende besparelser, som måske ikke bliver nødvendige at gennemføre.”

“Det er især de besparelser, der rammer socialt skævt, som bekymrer os. Odense Kommune skal også sikre, at de gratis aktiviteter, som tilgodeser mange forskellige borgere i byen, kan fortsætte og bliver styrket. Kultur er også en velfærdsopgave. Hvordan skal Odense bevæge sig fra stor by til storby, hvis de kulturelle tilbud spares væk?”

“Vi mener, som vi også fastslog, da velfærds task forcen skulle nedsættes, at kommunen bør se på, hvordan vi øger indtægterne, i stedet for udelukkende at se på, hvor vi kan spare” afslutter Reza Javid.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.