Enhedslisten Odense: Beboerdemokratiet svigtes endnu engang

Udtalelse om den kommende organisering af det samlede boligsociale arbejde i Odense

Enhedslisten Odense: Beboerdemokratiet svigtes endnu engang

 

Nuværende organisering med 3 beboerrepræsentanter i bestyrelsen ændres

De boligsociale helhedsplaner er et partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne, som er støttet af Landsbyggefonden. I dag er der to boligsociale helhedsplaner i Odense med hver deres bestyrelse:

– En helhedsplan for Vollsmose, som er forankret i Vollsmose Sekretariatet.

– En helhedsplan for Rising (Solbakken), Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemens, som er forankret i BoligSocialt Hus.

Den boligsociale indsats i Vollsmose har hidtil været organiseret i Vollsmose Sekretariatet. Her sidder ud over repræsentanter fra boligforeninger, Odense Kommune osv. også 3 repræsentanter fra beboerne i bestyrelsen. Dvs. i dag har beboere i Vollsmose indsigt og indflydelse på de boligsociale indsatser i området via deres repræsentation i Vollsmose Sekretariatets bestyrelse.

Fremtidig organisering med nul beboerrepræsentanter i bestyrelsen indføres

Boligorganisationerne ønsker en samlet organisering af det boligsociale område i Odense. Formålet med den nye organisering er ifølge Odense Kommune at understøtte en mere helhedsorienteret bystrategisk tilgang til det boligsociale arbejde og at give mere agile indsatser. Den nye organisering indebærer, at der fremadrettet kun vil være én boligsocial bestyrelse. Der er lagt op til, at der ikke længere skal være direkte beboerrepræsentation i den kommende boligsociale bestyrelse for Odense. Det bekymrer Enhedslisten.

Enhedslisten er bekymret for beboerdemokratiet. Beboerne skal ind i maskinrummet.

Nedsættelse af en ny bestyrelse for det samlede boligsociale indsats i Odense uden beboerrepræsentation er en helt forkert vej at gå. Det er et klart tilbageskridt for beboerdemokratiet i byen, at beboerne mister deres plads i bestyrelsen. De kalder det en harmonisering, vi kalder det en demokratisk deroute. Enhedslisten mener, at alle helhedsplaner og bestyrelser vedrørende dem skal være med repræsentation og mulighed for direkte indflydelse fra beboere fra de berørte områder.

Det er ikke godt nok med beboerdeltagelse i f.eks. såkaldte advisory board, i styregrupper eller i årlige afdelingsmøder. Vi vil have beboerne med i maskinrummet. Det er trods alt beboernes hjem vi taler om og i sidste ende er det også dem der betaler regningen. Derfor skal de have maksimal indflydelse.

Forslag i Odense Byråd

Enhedslisten tager beboerdemokratiet meget alvorligt og vil stille forslag i Odense Byråd om at Odense Kommune, som medfinancierer det boligsociale indsats, stiller krav til boligorganisationer og sikrer direkte beboerindflydelse i den kommende bestyrelse.

Også på landsplan

Også landspolitisk arbejder Enhedslisten for at øge beboerindflydelse. I forbindelse med de kommende forhandlinger om en ny boligaftale i Folketinget tager Enhedslisten et krav med om mere direkte beboerinvolvering i de boligsociale helhedsplaner.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.