Enhedslisten Odense er i mod udvidelse af Fangel Bioenergi

Enhedslisten Odense er i mod udvidelse af Fangel Bioenergi

Beboere i området er med rette er bekymrede for risici for trafikale problemer, støj og støv fra transport, lugtgener, samt negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab. Der er også en potentiel risiko for påvirkning af beskyttet natur og habitatnatur i forbindelse med Odense Å.

I Enhedslisten Odense deler vi beboernes bekymringer og mener ikke, at kommuneplanen skal ændre anvendelsen af området fra landområde til erhvervsområde, så Fangel Bioenergi kan udvide med 132.000 tons og komme op på 250.000 tons biomasse årligt.

Vi skal satse på bæredygtige energikilder. Biogas bygger på affald fra den industrielle svineproduktion, som vi skal afvikle, da det hverken miljø, klima- eller dyrevelfærdsmæssigt er forsvarligt. Energiforbruget skal ikke være afhængig af større produktion af gyllle.

Enhedslisten stemmer derfor imod punkt 7 og 8 på byrådsmødet onsdag 6.2.2019 om udvidelse af Fangel Bioenergi, forslag til kommuneplantillæg nr. 52 og lokalplan nr. 5-806 til offentliggørelse og forslag til VVM (vurdering af virkninger for miljøet).

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.