Enhedslisten Odense foreslår demokratisering af kommunens magtfulde Økonomiudvalg

Enhedslisten Odense: Det er på tide at kommunens magtfulde Økonomiudvalg demokratiseres

Forslag på byrådsmødet om udvidelse af Økonomiudvalget

På byrådsmødet den 25. marts har Enhedslisten et forslag om at udvide kommunens Økonomiudvalg med repræsentanter fra de partier, som ikke har en borgmester- eller rådmandspost.

Økonomiudvalget er kommunens centrale udvalg og træffer beslutninger vedr. områder som økonomi, planlægning, forvaltning og personaleforhold. Det er økonomiudvalget som styrer kommunens økonomi og som hvert år udarbejder budgetforslag forud for budgetforhandlinger.

Enhedslistens politiske ordfører Reza Javid mener, at det er på tide at Økonomiudvalget demokratiseres: ”Mange vigtige beslutninger tages i Økonomiudvalget hen over hovedet på de byrådspartier, som ikke har borgmester- eller rådmandsposter. I Odense Kommunens Økonomiudvalg sidder nemlig kun borgmesteren og de fire rådmænd. Kommunens mest magtfulde udvalg er i sin nuværende form en eksklusiv klub for de partier, som sidder med magtfulde poster i Odense. F. eks. udgør SF og De radikale, som hver har et enkelt mandat i Odense Byråd, 2 ud af de 5 pladser i Økonomiudvalget mens Enhedslisten, DF og Alternativet, som har henholdsvis 2, 2, og 1 mandat i byrådet, er helt udelukket fra indflydelse. Det er ikke særlig demokratisk”.

Enhedslistens gruppeformand Søren Freiesleben udtaler: ”I Enhedslisten mener vi ikke, at indflydelse på disse vigtige områder skal være begrænset til de byrådspartier, som på grund af deres størrelse eller gennem politiske aftaler, har fået en rådmandspost. Det er mest demokratisk, at alle politiske partier, som har fået repræsentation i byrådet, bliver inddraget og får indsigt i og indflydelse på vigtige beslutninger. Det kan ikke være rigtigt, at de borgere, som repræsenteres i byrådet af de partier, som ikke har rådsmandsposter, udelukkes fra indflydelse. Der snakkes meget om borgerinddragelse i beslutninger, samtidig med at beslutninger i Økonomiudvalget træffes uden at 3 af de 8 byrådspartier bliver inddraget. Det skal ændres”.

§ 65 i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) åbner mulighed for, at Økonomiudvalget inkluderer andre byrådsmedlemmer end dem med formandsposter. Sådan er det i en række kommuner bl.a. Fredericia, Svendborg, Kerteminde, Assens og Esbjerg.

Enhedslistens forslag går ud på, at Økonomiudvalget udvides til at have 9 medlemmer frem for 5, som er tilfældet nu. Økonomiudvalget vil fremover, hvis Enhedslistens forslag bliver vedtaget, består af borgmesteren, de fire rådmænd samt 4 byrådsmedlemmer som skal inkludere en repræsentant fra hvert af de byrådspartier, som ikke har en borgmester- eller rådmandspost. I nuværende byrådssammensætning vil det betyde, at Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti vil fremover få hver en plads i Økonomiudvalget.

Enhedslistens fulde forslag kan læses her på byrådsdagsordenen for 25.3.2020 (Punkt 11): https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?DagsordenID=1100

Presseomtale: Enhedslisten vil udvide Økonomiudvalget: – Det skal ikke være en udemokratisk og eksklusiv klub