Enhedslisten Odense forlader budgetforhandlingerne

Enhedslisten Odense forlader budgetforhandlingerne for budget 2020

Massive nedskæringer, skattelettelse til erhvervslivet og slag af Fjernvarme Fyn er ikke Enhedslistens kop te.

Budgetforhandlingerne i Odense gik i gang kl. 12 på Odense Rådhus. Kl. 16 forlod Enhedslistens to byrådsmedlemmer forhandlingslokalet.

”Vi kan ikke være med til at blåstemple destruktive nedskæringer i vores kommune. Nedskæringer, som oven i købet kan vise sig at være unødvendige” fastslår partiets politiske ordfører Reza Javid og uddyber ”vi gik konstruktiv ind i forhandlingerne bl.a. med det formål at fjerne så meget som muligt fra besparelseskataloget på 238 mio., men vi må konstatere, at viljen til at imødekomme vores ønsker ikke var til stede”.

”Hele argumentet om, at der er behov for så massive nedskæringer, byggede på behov for at sikre velfærden for børn og ældre, som vi er heldige at få flere af i kommunen. Men behovet i 2020 er kun 33 mio. kr., og det behov bliver allerede dækket af de 60 mio., som Odense Kommune får som følge af Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Vi ser ikke nogen grund til at tro, at det ikke sker i 2021 og fremover” forklarer Enhedslistens gruppeformand i Odense Byråd Søren Freiesleben.

Reza Javid fortæller om et andet uacceptabelt forhold for Enhedslisten: ”Hvorfor skal Facebook have skattelettelser fra Odense Kommune?” Spørger han polemisk og uddyber: ”De andre partier har lavet et forlig, som betyder, at Odenses virksomheder, der tjener mere end nogensinde, skal betale mindre i skat, som dækningsafgift, der er skat på erhvervsejendom. Så mens alle vi andre betaler lidt mere, så betaler erhvervslivet mindre. I 2020 får virksomhederne, heriblandt Facebook, en gave fra odenseanerne på ca. 8 mio. kr. om året – Er det rimeligt? De penge kunne vi godt bruge til fornuftige formål i stedet for at forære dem til nogen, som ikke har brug for dem. Derfor foreslog vi, at dækningsafgiften sættes op til maksimum. Det ville give over 100 mio. mere om året. Selv et stop for yderligere sænkning kunne være et skridt i den rigtige retning, men vi mødte ingen lydhørhed fra de andre partier”.

Enhedslisten havde en række ønsker til budgetforliget, som heller ikke kunne indfries. Søren Freiesleben: “Nu fremsætter vi vores eget fuldt finansierede budgetforslag på byrådsmødet den 30 oktober. Vores budgetforslag vil vise, at det er muligt at skabe forbedringer på det sociale område, børn, unge, mennesker med handikap, ældre, udsatte grupper samt kultur og ikke mindst miljø og klima uden at skære så voldsomt ned i alle hjørner af den kommunale organisation.”

Nej til salg af Fjernvarme Fyn

S, SF, K, DF, Radikale og Alternativet har i deres budgetforlig endvidere besluttet, at vores Fjernvarme Fyn med en værdi omkring en milliard kroner skal gøres klar til at blive solgt. Det kunne Enhedslisten heller ikke gå med til.

Eksempler på nedskæringer, som vi ønskede at fjerne:

  • Børn og unge området, et område, som vi gerne vil styrke og ikke svække. Det er bl.a. nedskæring på Familie og Velfærd, som allerede er udfordret.
  • Ældre- og Handikapområdet bl.a. nedlæggelse af indsatsen mod ensomhed og Mimers Brønd, som retter sig mod de mest udsatte ældre i vores by. Vi vil gerne styrke ældre og handicapområdet og ikke svække det.
  • Kulturområdet i Odense bliver elitært og mennesker med lave indkomster mister deres adgang til kulturtilbud. Nedskæringerne forringer mulighed for lige adgang til kultur for alle uanset indkomst og andre begrænsninger. Her tænker vi f.eks. på bibliotekernes mulighed for at betjene ældre, mennesker med handicap og børn i udsatte områder.
  • Vedligeholdelse i By- og Kulturforvaltningen, som kan give bagslag i form af flere udgifter i fremtiden. Det er bl.a. nedskæring af vedligeholdelse af kommunale ejendomme til arbejdsmiljøforbedringer.
  • Nedskæringer der er i flere forvaltninger ift indsatserne for psykisk arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.
  • Nedskæringer i MED-systemet, som kan svække medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse