Enhedslisten Odense forlader Vollsmose-aftalen

Enhedslisten Odense forlader Vollsmose-aftalen

På mandagens kvartalsmøde orienteredes byrådets medlemmer om udmøntningen af den omdiskuterede Vollsmoseaftale. Enhedslisten, der har forholdt sig kritisk under hele processen, meddeler i dag, at de forlader aftalen.

“Vi gik ind i forhandlingerne med forhåbning om, at vi kunne bidrage til at sikre nogle markante ændringer i aftalen,” siger partiets politiske ordfører, Reza Javid. “Det står nu klart for os, at den såkaldte udviklingsplan for Vollsmose ikke kan forenes med vores politiske værdier, og derfor træder vi ud af aftalen.”

“Vi forlader Vollsmoseaftalen, og vi opfordrer de andre partier, især Alternativet og Radikale, som sammen med Enhedslisten har stemt imod lov om parallelsamfund i Folketinget, til at gøre det samme i Odense Byråd.”

“Det er ren revolverpolitik, at regeringen, S, SF og DF tvinger kommuner og boligforeninger til at sælge og nedrive almene ejendomme med trussel om ekspropriation.”

“Enhedslisten Odense kan ikke være med til at implementere en lovgivning, som diskriminerer områder og mennesker på baggrund af indkomst, etnicitet og uddannelse. Loven om parallelsamfund vil destruere samfundets ressourcer ved at nedrive tusindvis af velfungerende almene hjem og tvangsflytte uskyldige borgere.”

Hvordan planen præcist er udformet, vil Enhedslisten dog ikke kommentere på.

“Vi ønsker ikke at udtale os konkret om indholdet af aftalen, før den er offentliggjort,” lyder det fra ordføreren.

Enhedslisten Odense har samtidig inviteret beboerne i Vollsmose og andre odenseanere til til et lyttemøde, hvor partiets byrådsmedlemmer, Mathilda Printzlau-Paulsen og Reza Javid, vil lytte til, hvordan beboerne oplever planen.

“Vi vil opfordre beboerne i Vollsmose og andre odenseanere til at stå sammen om de demokratiske værdier, som er blevet tilsidesat i forbindelse med planen,” står der i indkaldelsen til mødet, som holdes i Egeparkens Beboerhus i Vollsmose Onsdag 15. maj klokken 19 – 21.

Den sidste Vollsmoseplan kommer på dagsorden til beslutning på byrådsmødet 22. maj.