Enhedslisten Odense tiltræder budgetforliget og sikrer varigt løft til handicapområdet

Enhedslisten Odenses strategi med at stå fast og sige fra, når vi mener, at en aftale er urimelig, bærer frugt.

Enhedslisten Odenses forhandlere Reza Javid, Søen Freiesleben og Thomas graven kæmpede i budgetforhandlinger for budget 2022 (sammen med flere medlemmer fra byrådsbaggrundsgruppen og bestyrelsen i vores lokale på Rådhuset) indtil sidste øjeblik for at gøre budgettet rødere og grønnere. Klokken nærmede sig 3 natten til fredag 17. september da Enhedslisten valgte at stå udenfor budgetforliget, hovedsagelig fordi partiets ønske om at tilføre flere ressourcer til handicapområdet ikke blev opfyldt. Det sikrer partiet nu fem dage efter budgetforhandlingerne gennem en tillægsaftale til budgettet, og vender tilbage til budgetforliget.

Partiets politiske ordfører i Odense Byråd Reza Javid bekræfter tiltrædelsen af budgetforliget for 2022, og forklarer:

– ”Vi vender tilbage til budgetforliget for 2022, fordi vi gennem tillægsaftalen til budgettet får tilført varige ressourcer på over 4,5 mio. kr. om året i de kommende år til handicapområdet og vores to specialskoler i Odense. Vi tilfører 1 mio. kr. om året til specialskolerne og 3,5 mio. kr. til handicapområdet generelt, som implementeres i 2022 på baggrund af dialog med mennesker med handicap, handikaporganisationer, pårørende og Handicaprådet. Herudover sikrer vi Enhedslistens indflydelse på de 50 mio. kr. til klima, som skal implementeres i 2022”.

– ”Vi har ingen illusioner om, at de penge vil tilnærmelsesvis løse de problemer og mangler, der er på handicapområdet, men det er et skridt i den rigtige retning og er med til at bringe området i fokus. Vi kæmper naturligvis videre”.

– ”Inden budgetforhandlingerne havde Enhedslisten gjort klart, at vi skal tilføre ressourcer til det forsømte handicapområde, hvor der både er problemer med retssikkerhed og manglende ressourcer. Vi var vedholdende og blev i forhandlingerne indtil sidste øjeblik, og vi satte gode enhedsliste aftryk på forliget. Der er gode tiltag i budgettet f.eks. på LGBTQ+-området, bestyrelser på bosteder og plejehjem, handicappolitisk topmøde om problemer og behov, tilførsel af 93 mio.kr. til ældreområdet inklusive klipkortordning, forbedringer i folkeskolen, ressourcer til medarbejdertrivsel osv.”.

– ”Det var derfor dilemmafuldt for os at forlade et budgetforlig med gode forbedringer på velfærdsområderne. Et forlig, som bl.a. med vores indflydelse gennem klimahandlingsplanen afsatte 50 mio. kr. til klima, og som vi vil miste indflydelsen på implementeringen af dem, ved at stå udenfor”.

–  Det viste sig, som tidligere, at Enhedslistens strategi med at stå fast og sige fra overfor urimeligheder, er rigtigt og bærer frugt. Hvis vi havde nikket og var gået med til budgetforliget, ville vi ikke opnå de resultater, som vi nu har opnået med denne tillægsaftale”.

– ”Vi fastholder selvfølgelig den kritik af budgetforliget, som vi fremsatte i forbindelse med vores udtræden. Det handler om det kollektive transport herunder Citybus, nedskæring på administration og og manglende fremskrivning af pris- og lønudviklingen i støtten til selvegnede institutioner på kulturområdet, men med de ressourcer, som vi nu får på handicapområdet, mener vi, at der er skabt en bedre balance, således, at vi kan forsvare at være med i budgettet, ikke mindst fordi vi sikrer Enhedslistens indflydelse på implementeringen af de 50 mio. kr. til klimaet, som vi så hård havde kæmpet for i Odense Kommunes Klimahandlingsplan”.

Tak til partierne bag velfærdsprocenten for støtte.