Enhedslisten og Alternativet i Odense Byråd: respekter menneskers autonomi og indfør et frivillighedsprincip!

Hvorfor tvang, når vi kan bruge frivillighed?

På byrådsmødet 25.9.2019 stiller vi i Enhedslisten sammen med Alternativet i Odense et forslag, som sigter på at hjælpe nogle af de mennesker, som berøres og kommer i vanskeligheder på grund af de planlagte nedrivninger i Vollsmose. Det drejer sig om mennesker, som bor i de nedrivningstruede bygninger og som trives i lokalområdet, har deres netværk i Vollsmose og som ikke ønsker at flytte. Forslaget er et forsøg på at mildne tvangsaspektet i Udviklingsplanen, som er et overgreb i menneskers tilværelse og kan skabe modvilje, hvilket vil vanskeliggøre den sociale integration.
Når mennesker tvinges af myndigheder til at forlade deres hjem og flytte til andre områder af byen mod deres vilje, kan det være med til at skabe modborgerskab og svække følelsen af at høre til fællesskabet. Disse mennesker bor tilfældigvis i nogle bygninger, som kommunen og boligforeninger ud fra bestemte kriterier har besluttet at rive ned. Kriterier for hvilke bygninger der er valgt til at blive revet ned har intet med de konkrete berørte mennesker og deres handlinger at gøre. Det kan virke fremmedgørende, at man uden skyld og uden selvbestemmelse udsættes for tvang fra myndighedernes side. Formålet med forslaget er at tage hensyn til menneskers autonomi og indføre et frivillighedsprincip i stedet for den planlagte tvang.

Forslaget bygger på den kendsgerning, at nogle beboere i Vollsmose ønsker at flytte fra Vollsmose mens andre ikke ønsker det, og at disse to grupper bor både i de bygninger, der er nedrivningstruede og i resten af Vollsmose, som ikke skal rives ned.

Ifølge Udviklingsplanen skal genhusning af beboerne ske gennem etablering af flyttekæder: ”Den beboergruppe, der flyttes fra Vollsmose, er i begrænset omfang målgruppe for nyopførte boliger – primært begrundet i, at huslejeniveauet vil være markant højere for sammenlignelige boliger. Forventningen er, at der skabes en række flyttekæder, hvor beboere i mere ressourcestærke boligafdelinger flytter til nybyggede boliger, og dermed frigør boliger (ved at øge omsætningshastigheden) til udflyttere fra Vollsmose.” (Udviklingsplan s. 35)

Enhedslisten og Alternativet foreslår konkret, at der ud over de, i Udviklingsplanen beskrevne flyttekæder udenfor Vollsmose, også etableres flyttekæder indenfor Vollsmose, således at de mennesker, som ikke ønsker at flytte, får mulighed for at blive i Vollsmose, bare i nogle andre bygninger.

Der kan i denne sammenhæng være tale om 3 grupper:

1) Mennesker i de nedrivningstruede bygninger, som selv ønsker at flytte fra Vollsmose.

Her er der ikke noget problem.

2) Mennesker, som bor i nogle de bygninger, som ikke skal rives ned men som selv har et ønske om at flytte fra Vollsmose.

Nogle fra denne gruppe, som svarer til de såkaldte ghettokriterier, får tilbudt en bolig udenfor Vollsmose.

3) Mennesker i de nedrivningstruede bygninger, som ønsker at blive i Vollsmose.

Denne gruppe kan flytte til de frigjorde boliger, som gruppe 2 flytter fra.

Enhedslisten og Alternativet er i mod ghettolovgivning i Folketinget og de har stemt i mod den såkaldte udviklingsplan for Vollsmose i Odense Byråd. En plan, som indebærer nedrivning af 1000 velfungerende boliger og tvangsflytning af ca. 3000 mennesker i Odense. Men vores modstand mod planen forhindrer os ikke at forsøge at gøre implementering af den mere menneskelig og mindre skadelig. Forslaget er udtryk for dette forsøg.