Enhedslisten stiller forslag om naturpolitik i Odense

Skal Odense have en naturpolitik? Det mener Enhedslisten. På tirsdag 28. april 2020 stiller partiet et forslag i By- og Kulturudvalget om, at Odense Kommune får en Naturpolitik.

Men hvorfor nu det?

Søren Freiesleben, medlem af By- og Kulturudvalget forklarer:

”Det er bare mest praktisk sådan. Så kan alle i forvaltningerne, alle borgerne og alle politikerne nemt og hurtigt skabe sig et overblik over kommunens tilgang til naturen i Odense, og hvad vi vil med den. Det, vi har nu, er ærlig talt ikke godt nok. Det er spredt fægtning. Og man skal være mere end ekspert, hvis man skal have et komplet overblik. Der er så mange forskellige steder, man skal lede, hvis man skal blive klogere.”

Men hvorfor lige en Naturpolitik? Der er sikkert mange områder, hvor det er svært at skabe overblik over kommunens ambitioner?

”Jamen det er jo netop en af grundene til, at det er så vigtigt. Fordi vi i kommunen har ambitioner på naturens vegne. Alle ved, at vi skal passe på naturen, men ingen kan se, at Odense Kommune faktisk gør noget ved det. Det kan de, hvis vi har en klar og tydeligt formuleret politik på området.

Hvis nogen vil vide, hvad vi egentlig gør på biodiversitetsområdet. Eller for at sikre at odenseanerne har adgang til rent drikkevand. Så vil det alt sammen fremgå af Naturpolitikken. Og samtidig sender det et tydeligt signal til alle om, at vi vil udvikle og ikke afvikle naturen i Odense. Vi har flot og vigtig natur, som er værd at værne om.”

Men hvad så hvis forslaget ikke bliver vedtaget?

”Ja, så er der nogle af de andre partier, som får et forklaringsproblem,” smiler Søren Freiesleben, som er det nyeste faste medlem af Byrådet i Odense. Og i By- og Kulturudvalget, hvor forslaget bliver stillet.

Reza Javid udtaler:

”Det er på tide, at vi i Odense får en samlet naturpolitik, som kan fungere som pejlemærke ved beslutninger i kommunen. Jeg glæder mig til at stemme for forslaget, når det skal endeligt vedtages i Byrådet.”

Naturen har noget at glæde sig til.

____________________________________________________________

Se forslaget i sin helhed på By- og Kulturudvalgsmødet tirsdag 28.4.2020:

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/by-og-kulturudvalget?DagsordenID=1119