Byrådet kan ikke kigge den anden vej, når velfærden til de mest sårbare mennesker er truet

Enhedslisten vil bringe sagen til Byrådet. Byrådet kan ikke overlade forvaltningerne til sig selv og kigge den anden vej, når velfærden til de mest sårbare mennesker i vores by er truet.

Ældre og Handikapudvalget i Odense Kommune skal på et ekstraordinært møde tirsdag 21. april drøfte håndteringen af merforbruget på blandt andet det specialiserede socialområde og hjælpemiddelområdet. Der er lagt op til nedskæringer for 34 mio. kr. i et sparekatalog, som omfatter bl.a. nedskæringer, der vedrører ældre, mennesker med handikap og mennesker med psykiske udfordringer.

Vi skal ikke skabe større usikkerhed og angst hos sårbare mennesker i denne krisetid

”Nedskæringer på ældre- og handikapområdet skal straks tages af bordet. Det skaber stor usikkerhed hos vores ældre, mennesker med psykiske udfordringer og mennesker med handicap og det sker i en situation, hvor Coronakrisen raser. Krisen skaber allerede mere end nok usikkerhed og angst hos sårbare mennesker”.

Enhedslisten går ikke med til nedslagtning af velfærden

”Enhedslisten Odense kan under ingen omstændigheder gå med til denne smertefulde nedslagtning af velfærden. Det går ud over nogen af de mest sårbare mennesker i vores by. De partier, som var med til budgetforlig 2020 har allerede skåret ned for 200 mio. kr. på næsten alle områder i Odense Kommune, herunder 26,3 mio. kr. alene på ældre og mennesker med handikap. Det skulle sikre velfærden fremover. Hvordan kan de nu gå med til at forværre velfærden”?

Inden længe kommer et lige så smertefuldt sparekatalog hos Beskæftigelses- og Socialudvalget

”Problemet er ikke begrænset til Ældre- og Handikapforvaltningen. Årsagen til de nødvendige ekstra udgifter, som er grundlag for besparelsesforslaget ligger bl.a. i udgifter på det specialiserede socialområde, som er stigende på landsplan. Disse udgifter er lovpligtige og udvalgene har ingen indflydelse på dem.

Det samme problem står Beskæftigelses- og Socialudvalget også overfor med et nedskæringstrussel mellem 20 og 30 mio. kr. i 2020, som blev drøftet på udvalgsmødet 24.3.2020. Inden længe kommer et lige så smertefuldt sparekatalog hos Beskæftigelses- og Socialudvalget. ”

Der skal findes varige fælles løsninger. Byrådet kan ikke kigge den anden vej.

”I Enhedslisten mener vi ikke, at Byrådet kan overlade forvaltningerne til sig selv og kigge den anden vej når velfærden til de mest sårbare mennesker i vores by er truet. Byrådet har det overordnede ansvar og vi kan ikke sige, at forvaltningerne og udvalgene må klare sig selv, hvis de uforskyldt kommer i vanskeligheder. Byrådet skal tage ansvaret på sig, og det er her vi skal finde løsningerne sammen.

Enhedslisten arbejder og håber på, at der findes en fælles løsning for Ældre- og Handikap- samt Beskæftigelses- og Socialområdet. Man skal genåbne budget 2020 eller trække fra kassen og løse problemet i år og så finde en varig løsning i budget 2021.

Budgetprincipperne om, at hvert udvalg har ansvar for at overholde sit bevilgede budgetramme er ikke en hellig kø, som ikke kan slagtes. Enhedslisten vil hellere dispensere fra budgetprincipperne frem for at være med til at slagte vedfærden”.

Enhedslisten vil bringe sagen til Byrådet

Såfremt der ikke findes en fælles løsning og udvalget beslutter at gennemføre nedskæringerne, vil Enhedslisten bringe beslutningen til byrådet. Her foregår debatten åbent og offentligt i modsætning til de lukkede udvalgsmøder. Alle partier, også de, som ikke sidder i udvalget må bekende kulør i byrådet og odenseanerne kan se, hvem mener velfærden alvorligt og vil finde en løsning og hvem går mere op i rigide budgetprincipper og er villig til at skære ned på velfærden.

Besparelseskataloget på ældre- og handicapområdet:

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/aldre-og-handicapudvalget?DagsordenID=1390

Merforbruget i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som lægger op til nedskæringer:

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=1194:

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.