Et fornuftigt budget for 2021 i Odense

Enhedslisten Odense er med i budgetforlig 2021 sammen med S, SF og R.

Enhedslistens politiske ordfører i Odense byråd Reza Javid beskriver budgetforliget som et alt i alt fornuftigt budget: “Jeg mener, at vi godt kan være medunderskriver på budgettet uden dårlig samvittighed. Det som gør mig allermest glad for resultatet er borgerombudsmandsfunktionen og løsning af ressourceproblemerne på det specialiserede socialområde. Det første styrker borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen og det andet skåner medarbejderne og de almene områder for hyppige spareknive. Dette års budgetproces foregik parallelt med vores kamp mod salg af vores kritiske infrastruktur Fjernvarme Fyn sammen med de borgerlige partier. Det viser, at Enhedslisten følger sin selvstændige politiske linje til gavn for borgerne og byen og samarbejder med alle partier, når det gælder den gode sags tjeneste.”

Enhedslistens gruppeformand i Odense Byråd Søren Freiesleben er enig: “Jeg er virkelig glad for at vi hjælper beboerne i Vollsmose med juridisk bistand og rådgivning og at vi giver en hånd til foreningslivet i Vollsmose. Jeg er også glad for at vi slår et slag for klimaet og for biodiversiteten, for de ældre på plejehjem, for de mennesker, der er udsat for negativ social kontrol, for de hjemløse, for de ordblinde, for kriminalitetsbekæmpelse og for flere velfærdsmedarbejdere.”

Ifølge Enhedslisten Odense er budget 2021 karakteriseret ved:

– I modsætning til sidste år, hvor Enhedslisten forlod budgetforhandlingerne, er der i år ikke nedskæringer og serviceforringelser i budgettet.

– Budgettet løser et alvorligt ressourceproblem, som Odense i mange år har haft på det specialiserede socialområde, som handler om støtte børn og voksne borgere med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder og handicap. Det betyder, at vi ikke længere skal have de årlige smertefulde nedskæringer i forvaltningerne.

– Det lykkedes Enhedslisten efter flere års kamp at få en borgerrådgiver/borgerombudsmand i Odense for at styrke borgernes retssikkerhed. Vi håber, at evaluering af ordningen skaber mulighed for en passende udvidelse af denne vigtige funktion.

– Det lykkedes at få midler til at støtte foreningslivet og ekstra ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet i Vollsmose og andre udsatte boligområder.

– Det lykkedes Enhedslisten at sikre, at borgere, som bliver udsat for diskriminerende nedrivninger og tvangsflytning kan få uvildig juridisk rådgivning via en lejerorganisation.

– Der blev tilført ressourcer til normeringer på plejehjem, således, at hvert plejehjem får mindst en ekstra medarbejder.

– Der bliver afsat midler til klima, miljø og biodiversitet.

– Salg af Fjernvarme Fyn er ikke en del af budgetforliget.

Søren Freiesleben: “Det er et forlig, vi kan være stolte af. Og frem for alt et rødt forlig. Det trænger Odense til.”

Reza javid: “Det er klart, at ikke alle dele af budgettet er Enhedslistens politik. Enhedslisten udgør trods alt kun 2 ud af de atten mandater, som skriver under på budgettet. Der er mange andre områder i Odense, som trænger til ressourcer, eftersyn og nye initiativer og som vi godt kunne tænke os at styrke i budgettet. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang, men en ting er sikkert: Enhedslisten kæmper utrætteligt videre”.

Læs hele budgetforliget her.