Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol

Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol

Af Reza Javid, Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd

I Enhedslisten går vi ind for så meget frihed, autonomi og selvbestemmelse som muligt for det enkelte menneske og vi kæmper for frigørelse fra uretfærdige samfundsstrukturer og undertrykkende kulturer, subkulturer og relationer. Alle i Danmark skal indenfor lovgivningens rammer have ret til at gifte sig med det menneske de ønsker, at have sex med det menneske de ønsker, før ægteskab eller efter ægteskab, så længe det sker med parternes frie vilje og samtykke. Det samme gælder for andre valg i tilværelsen, at rejse og bosætte sig, at vælge uddannelse og arbejde, påklædning osv.

Enhedslisten har derfor støttet og vil fortsat støtte indsatserne mod negativ social kontrol, herunder oprettelsen af en enhed mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Det skal være trygt at søge hjælp, hvis man føler, at man er fanget i negativ social kontrol, og vi skal stille kvalificeret hjælp til rådighed.

Der er imidlertid nogle faldgruber i kampen mod negativ social kontrol, som vi skal være opmærksomme på. Forhold, som kræver en nuanceret tilgang. Jeg vil nævne tre af faldgruberne:

1) Stigmatisering af bestemte befolkningsgrupper

Negativ social kontrol, psykisk vold og begrænsning af andre menneskers frihed forekommer desværre mange steder i samfundet, både hos de rige og de fattige, de etnisk danske og etnisk ikke danske, i religiøse familier og i ikke religiøse familier. Det kan forekomme alle steder i byen. Vi mener derfor, at enheden mod negativ social kontrol skal arbejde med og støtte alle, der er udsat og har brug for hjælp, uanset herkomst, etnicitet osv. Det gælder også køn og alder. Kvinder, mænd, andre køn og mennesker med forskellige seksuelle orienteringer, og forskellige holdninger kan både udsætte og være udsat for negativ social kontrol. Og man kan også være både udøver og udsat. Fokus skal være på de mennesker, som bliver udsat for negativ kontrol og psykisk vold, men vi skal også hjælpe dem, der udsætter andre for det, til at ændre adfærd.

Løsningen findes derfor ikke i stigmatisering af grupper, kulturer, religioner eller minoriteter. Det er en af faldgruberne i denne kamp. Vi skal bekæmpe negativ social kontrol helt konkret der, hvor det forekommer og støtte de mennesker, som prøver at frigøre sig, uanset hvor de kommer fra.

Det er derfor stor opmærksomhed fra Enhedslistens side på, at kampen mod negativ social kontrol ikke bliver fordrejet og misbrugt populistisk for at sprede hetz mod bestemte grupper i samfundet. Kampen mod negativ social kontrol skal føres med kirurgisk præcision og ikke ved at skyde med spredehagl og tæppebombardement mod bestemte befolkningsgrupper. Vi skal støtte de mennesker, som prøver at frigøre sig fra undertrykkelse, men vi skal ikke generalisere, mistænkeliggøre og bidrage til hetz mod hele befolkningsgrupper. I Enhedslisten vil vi gå efter bolden og bekæmpe problemet med rette tiltag, og vi vil aldrig acceptere at blive spændt for den populistiske vogn for stigmatisering af grupper, kulturer eller religioner, som desværre er blevet ret udbredt i vores samfund.

2) En ny form for negativ social kontrol

Den anden faldgrube er, at vi kan komme til at erstatte den ene form for negativ social kontrol med en anden form for negativ social kontrol. Enhedslisten mener, at menneskers autonomi og selvbestemmelse skal være i centrum og vi skal ikke erstatte: “Du skal have tørklæde på” med “du skal ikke have tørklæde på”, eller erstatte “du skal ikke have sex før ægteskab” for så er du et dårligt menneske, med “du skal have sex før ægteskab” for ellers er du undertrykt og tilbagestående.

Negativ social kontrol er negativ, uanset hvilke normer den påtvinger mennesker. Vi skal støtte, at mennesker selv får lov til at bestemme, men ikke hvad de skal bestemme. Vi skal kæmpe for friheden og frigørelsen. Hvad mennesker bruger deres frihed til, må de selv bestemme.

Når vi i Enhedslisten forsvarer menneskers ret til at bære tørklæde, andre former for hijab, endda burka osv. er det ikke fordi vi støtter en bestemt religion frem for andre. Religion og tro er menneskers personlige valg. Men det skal være et frit valg. Vi ved fra Marx, som med henvisning til kristendom sagde at religion er opium for folket, får dem til at falde til ro og makke ret, vi ved også, at religion og andre ideologier kan misbruges til at være, ikke opium, men amfetamin for folket og få mennesker til aggression, vold og undertrykkelse af andre. Vi støtter ikke nogen religion. Vi støtter menneskers ret til vælge tankegang og adfærd, så længe de ikke krænker andre menneskers frihed.

3) Beskæftigelsesprojekt for projektmagere

Der var en gang, hvor der blev snakket meget om integration, der var integrationsråd alle vegne, der var mange projekter, der ukritisk fik støtte, mange forskellige tiltag og foreninger osv. Senere fandt vi ud af, at en del af projekterne i denne integrationsindustri ikke havde nogen nævneværdig effekt. De kunne betegnes som beskæftigelsesprojekt for projektmagerne mere end hjælp til målgruppen. I dag er kampen mod negativ social kontrol fået samme status som integration havde i går, og der kommer støttekroner fra staten, kommunerne osv. Vi må lære af fortiden, undersøge projekterne nøje inden de får støtte og følge alle projekter og tiltag tæt med opsyn og løbende kvalificerede evalueringer, ikke rosenrøde selvevalueringer, således at vi sikrer, at historien med integrationsindustrien ikke gentager sig i en ny form.

Tale på byrådsmødet 20.1.2021: https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?agendauid=7ffd2b68-1489-48e9-bd10-f1d402d92b45&presentationuid=13af9525-adb0-4787-907b-c5a84b10af24