Kandidater til KV21

Her kan du snart læse om kandidaterne til kommunalvalget.


Spidskandidat Reza Javid
1. Reza Javid, 58 år, mand, lektor i psykologi

1. Reza Javid

Reza er 58 år og bor i Aasum med sin kone og deres to sønner på 10 og 17 år. Han er psykolog fra Københavns Universitet og arbejder som lektor på socialrådgiveruddannelsen på UCL. I sit politiske arbejde er Reza loyal over for odenseanerne og Enhedslistens værdier og holdninger; ikke over for andre interesser. Fri for kammerateri i byrådet søger han resultater gennem samarbejde, men uden at gå på kompromis med principperne og så siger han klart fra over uretfærdighed.

Reza går særligt op i: Velfærd og værdighed // Demokrati og gennemsigtighed // Retssikkerhed og tillid // Mangfoldighed og ligestilling // Klima, miljø og biodiversitet

Ifølge Reza vil et styrket og ægte rødt Enedslisten til valget i november 2021 kunne skabe endnu flere reelle forandringer i Odense og sikre, at byen bliver både rødere og grønnere. Han mener, at odenseanerne skal kunne se Enhedslisten som både feformator og alternativ til det bestående system – og aldrig som en del af nødvendighedens politik.


Spidskandidat Søren Freiesleben
2. Søren Freiesleben, 46 år, mand, lærer, læser til SOSU-hjælper

2. Søren Freiesleben

Søren er 46 år, far til to, uddannet lærer og for tiden under uddannelse. Udover at være byrådsmedlem, er Søren gruppeformand, medlem af By- og Kulturudvalget og formand for både Sundhedsudvalget og Grønt Råd. Det var sjovt nok lidt af et tilfælde, at han blev politiker, som en af de kandidater, der stod længere nede på opstillingslisten ved sidste valg.

Søren brænder for at hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp. Han stiller op, fordi byrådsarbejdet for ham er meget vigtigt og har en kæmpe betydning for Odenses borgere.

Han vil arbejde for at trække byrådet i en rødere retning, og i en grønnere og mere klimavenlig retning samt en racismefri retning. Derudover vil Søren gerne bringe et smil på menneskers ansigt ved at gøre en forskel for dem gennem politiske resultater. Glæde smitter jo! Og … så elsker han Rage Against the Machine og udsigten fra sin altan.


Natasja Liv
3. Natasja Liv, 19 år, kvinde, interviewer

3. Natasja Liv

Natasja er 19 år gammel, arbejder på et pizzeria og er baskettræner. Udover at brænde for lokalpolitikken i Odense, er hun også medstifter af ungdomsorganisationen Rød-Grøn Ungdom, hvor hun bl.a. også sidder i hovedbestyrelsen. Trods den unge alder, har hun allerede nu en god forståelse for den politiske verden, og et ønske om at inddrage borgerne så meget som muligt.

Natasja vil især kæmpe for: et bedre uddannelsessystem, hvor der er fokus på læring frem for karakterer // ligestilling for alle borgere – ingen bør stigmatiseres eller diskrimineres på baggrund af etnicitet, køn eller andet! // et grønnere Odense og en grønnere verden.


4. Mette Skaarup
4. Mette Skaarup, 30 år, kvinde, fuldmægtig

4. Mette Skaarup

Mette er 30 år, arbejder i en forskningsfond og er cand.mag. i migrationsstudier. Hun brænder især for ligestilling, inklusion, biodiversitet og socialt arbejde, og vil gerne inddrage både borgere og eksperter i politiske beslutninger.

Hun vil kæmpe for: Et grønnere Odense med velfærd og ligestilling for ALLE byens orgere // Værdige forhold for socialt udsatte, syge, ældre og borgere med handicap // Billigere og grønnere kollektiv transport // Mere vild natur // Et mangfoldigt foreningsliv.

Udover sit lokalpolitiske arbejde er Mette projektleder i Red Barnet Ungdom, aktiv i Enhedslistens antiracistiske udvalg og glad for gode bøger, kaffe og danskvand i spandevis og lange gåture, allerhelst langs Odense Å.


5. Thomas Graven
5. Thomas Graven, 42 år, mand, faglig konsulent i BUPL

5. Thomas Graven

Thomas er 42 år og bosat i Odense siden 2013 med sin kæreste og deres to drenge på 6 og 11 år. Efter en årrække som pædagogmedhjælper, er Thomas sidenhen uddannet sociolog i politisk kommunikation og ledelse.

Thomas er konsulent i pædagogernes fagforening (BUPL) og er især optaget af områderne børn, unge, familie, velfærd, arbejdsmarked, kommunaløkonomi og forvaltning.

Interessen for børne- og ungepolitik kommer også til udtryk gennem hans hverv som skolebestyrelsesmedlem og forperson for Odense ForældreOrganisation, hvor han har opnået flere konkrete resultater og et godt samarbejde med kommunen. Han har desuden været næstformand i Forældrenes Landsorganisation (FOLA) og arrangerede på egen hånd byens demonstration for minimumsnormeringer i Munke Mose under parolen #HvorErDerEnVoksen.

Han kæmper bl.a. for et grønnere Odense med bedre velfærd og trivsel til børn, unge, ældre, handicappede, udsatte og marginaliserede odenseanere.


6. Victoria Bøgh Salo
6. Victoria Bøgh Salo, 33 år, non-binær, konsulent

6. A. Victoria Bøgh Salo

Victoria er udannet cand.scient. i fysik fra SDU i Odense, og arbejder nu som IT-konsulent. Hen er 33 år og bor i Odense S sammen med sin ægtefællse, sin kæreste og deres barn på 7. Hen flyttede oprindeligt til Odense fra Sjællland i 2006 og har siden forelsket sig i byen.

Victoria brænder især for ligestillings- og kønspolitik og er desuden inkarneret klimatosse. Hen arbejder for at skabe et samfund, hvor alle harlige muligheder og lige adgang til at deltage og føle sig trygge, hvad enten man er LGBTQ+, farvet, kvinde, handicappet, ikke-kristen, tyk, fattig eller har andre udfordringer. En stor del af dette arbejde ligger i at udforske og udfordre de undertrykkelsesstrukturer vores samfund bevidst og ubevidst bruger for at diskriminere udsatte grupper.

Udover at være aktiv i politik ynder Victoria at stå på rulleskøjter omkring i Odense, lytte til musik i stort set alle genrer, og have dybe, nørdede diskussioner med sine partnere.


7. Gustav Nielsen
7. Gustav Nielsen, 24 år, mand, studerende
8. Salah Zada
8. Salah Zada, 28 år, mand, studerende
9. Makia Ahmed
9. Makia Ahmed, 21 år, kvinde, sabbatår
10. Rina Nielsen
10. Rina Nielsen, 50 år, kvinde, førtidspensionist
11. Anita Lund Høg
11. Anita Lund Høg, 40 år, kvinde, letbanefører
12. Torsten Ringgaard
12. Torsten Ringgaard, 45 år, mand, lokomotivfører
13. Kim Schultz Frederiksen
13. Kim Schultz Frederiksen, 37 år, mand, pædagog
14. Camilla Haahr Kristensen
14. Camilla Haahr Kristensen, 29 år, kvinde, ledig
15. Momo-Michael Bøgh Salo
15. Momo-Michael Bøgh Salo, 37 år, ikke-binær, sygemeldt
16. Mathias Jæger
16. Mathias Jæger, 27 år, mand, kokkeelev