ENHEDSLISTEN I ODENSE BYRÅD

Vælg tryghed og omsorg
Alle odenseanere skal kunne tage på arbejde, skole og studie i tryg forvisning om, at deres kære –
børn, ældre og handicappede – er i gode hænder og har en god dag. Hver dag.
Det har Odense råd til. Odense har råd til at sørge for nok pædagoger, lærere og
omsorgsmedarbejdere, så små, store og ældre odenseanere har en god dag. Hver dag.
Det er faktisk helt enkelt, og det burde være helt ligetil. Men sådan er det alligevel ikke – endnu.
Enhedslisten kæmper imod, at pædagoger, lærere og omsorgsmedarbejdere skal bruge deres tid
på at skrive ned og dokumentere. Og vi kæmper for, at de kan bruge deres tid på omsorg,
undervisning og tryghed for børn, unge og ældre.
Vores børn skal have tid og mulighed for at være børn. Derfor kæmper Enhedslisten for en kortere
skoledag. Og vi kæmper for, at lærerne bruger deres tid på undervisning og forberedelse i stedet
for elevplaner og nationale tests.
De andre partier er bange for at kræve, at erhvervslivet også bidrager til fællesskabet. Det er
Enhedslisten ikke bange for. De bredeste skuldre skal altså også være med til at løfte vores børn
og ældre.
Odense er bygget på, at alle, der kan, bidrager. Enhedslisten mener, at det er en opskrift på
succes, som Odense skal holde fast i for alle odenseaneres skyld – børn, voksne og ældre.

Vælg tillid og lighed
Arbejdsløse på kontanthjælp presses ud i fattigdom takket være reformer fra de andre partier på
Christiansborg. Der er bare ingen, der holder op med at være arbejdsløse, fordi de presses ud i
fattigdom.
Det bedste middel mod arbejdsløshed er, at der er job at få. Derfor kæmper Enhedslisten for, at
der er job nok i Odense, og at de arbejdsløse bliver matchet effektivt med de ledige stillinger. Det
skal Odense blive meget bedre til.
Fattigdommen rammer ikke bare de arbejdsløse, men også deres familie – og ikke mindst deres
børn. Det kan simpelthen ikke passe, at der er børn, der skal vokse op i fattigdom, fordi der ikke er
job til deres forældre.
Enhedslisten kæmper mod konsekvenserne af kontanthjælpsreform, 225 timers-regel,
kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Hvis Odense skal udvikle sig fra stor dansk by til dansk
storby, har vi altså brug for alle – også kontanthjælpsmodtagerne.
Vi kan alle blive ramt af alvorlig sygdom, så vi ikke kan arbejde eller studere. Syge skal ikke
fastholdes i kontanthjælpssystemet og konstant udsættes for arbejdsprøvninger og bekymringer
om at få økonomien til at hænge sammen.
Der er ingen, der bliver helbredt af at blive stresset af systemets urimelige krav. Derfor kæmper
Enhedslisten for, at alvorligt syge får en hurtig afklaring, så de kan få ro til at klare sig gennem
dagligdagen i stedet for at blive jagtet rundt i kontanthjælpssystemet.

Vælg grønt og lokalt
Odense kan blive en vidunderlig by, men vi skal passe på, at den ikke knækker, så den bliver en
by for de få med mange penge. Enhedslisten kæmper for, at Odense skal være en rummelig by
med boliger, ren luft og muligheder for alle.
Odense skal være en grøn og bæredygtig by og ikke en ørken af glas, stål og beton. Odense skal
satse på cyklisme og kollektiv trafik i stedet for mere biltrafik og flere motorvejsspor.
Vi skal omstille til vedvarende energi og turde sætte bæredygtighed og økologi på dagsordenen.
Det vil Enhedslisten. Og vi tør stå vagt om vores fælles drikkevand, natur og miljø. Det skylder vi
vores børn, børnebørn og oldebørn.
Enhedslisten kæmper for, at Odense skal være en kulturby med tilbud og muligheder til alle –
uanset alder eller pengepung. Et kreativt, mangfoldigt og skævt kulturliv er noget af det, der
kendetegner en dansk storby. Det kræver, at Odense investerer i de kreative miljøer.
De andre partier er mest interesserede i at bruge mange penge på store prestigeprojekter og
festivaler for etablerede stjerner.
Enhedslisten vil i højere grad støtte op om de lokale iværksættere, der skaber Odenses egne
unikke festivaler og kulturelle begivenheder. Vi kæmper for, at Odense tør satse på de lokale
talenter og ildsjæle, så deres ideer også kan få luft under vingerne

Udvidet Valggrundlag Enhedslisten Odense 2017