Nedrivninger i Odense sat på pause af Enhedslisten

Et magtfuldkomment nedrivningsflertal i Odense Byråd gik til angreb på Enhedslisten

Sabotage, obstruktion, drilleri, dårlig stil og ufine metoder, som ikke er et parti værdigt, var blandt anklagepunkterne.

Nedrivninger sat på pause af Enhedslisten

Bølgerne gik højt i Odense byråd onsdag 22.1.2020 fordi Enhedslisten havde brugt sin standsningsret i By- og Kulturudvalget dagen før og havde sat processen mod nedrivning af 1000 hjem i Odense på en kort pause. Det var sket på By- og Kulturudvalgsmødet, der ville beslutte at sætte en VVM (Vurdering af Virkninger for miljøet) i gang. Det er lovkrav, før man kan starte massenedrivninger af almene boliger i Odense, men Enhedslistens Søren Freiesleben stoppede beslutningen ved at bruge den såkaldte standsningsret, der giver ethvert udvalgsmedlem ret til at ønske sagen bragt til byrådet.

Offentligheden skal have en chance for at følge med

Enhedslistens medlem af udvalget Søren Freiesleben udtaler:

”Det er en vigtig sag, som handler om flere tusinde mennesker, som bliver udsat for overgreb fra staten og kommunen. Debatten i By- og Kulturudvalget er ikke offentlig, og derfor vil vi gerne have den i byrådssalen. Det er mest demokratisk, at det er synligt for offentligheden, at vi har sagen på”.

Nedrivningsflertal i det røde felt!

Borgmesteren og de andre partier ønskede, at sagen skulle behandles på byrådsmødet allerede dagen efter udvalgsmødet, men da dagsordenen for byrådsmødet var sendt ud, krævedes der enstemmighed i byrådet, hvis nye punkter skulle på. Det ville Enhedslisten ikke gå med til og det bragte S, V, K og DF i det røde felt. De beskyldte Enhedslisten for sabotage, obstruktion, drilleri, dårlig stil og ufine metoder, som ikke er et parti værdigt. https://fyens.dk/artikel/enhedslisten-beskyldt-for-sabotage-og-obstruktion-nu-skal-byr%C3%A5det-samles-til-ekstraordin%C3%A6rt-m%C3%B8de

En usympatisk og dårlig ide

”Det duer ikke, at vi tilføjer et nyt punkt og behandler sagen i dag. Det fremgår ikke af dagsordenen for mødet i dag, og offentligheden har derfor ikke haft en kinamands chance for at vide, at diskussionen ville blive taget i dag” argumenterede Søren Freiesleben. Og han tilføjer fredag: ”Måske de andre partier har så travlt, fordi de inderst inde godt ved, at det er en usympatisk og rigtig dårlig ide at vælte fuldt funktionsdygtige billige boliger, som der bor mennesker som dem selv i.”

Den forklaring var S, V, K og DF ikke tilfredse med. SF og Radikale var nok heller ikke enige med Enhedslisten, men tog dog ikke del i angrebet på partiet.

Værn mod usund magtfuldkommenhed og flertalsdiktatur

Enhedslistens andet byrådsmedlem Reza Javid udtaler:

”Det er godt nok en mærkelig og voldsom reaktion at angribe Enhedslistens byrådsmedlemmer for at have brugt deres demokratiske og lovsikrede rettigheder. Lovgivningen giver mindretallet nogle rettigheder som værn mod et flertals magtfuldkommenhed. Det er udtryk for usund magtfuldkommenhed når S, V, K og DF tror, at de uden modstand fra mindretallet kan sætte processen med et stort overgreb mod flere tusinde mennesker og deres almene boliger i gang på et udvalgsmøde, som er lukket for offentligheden”.

Reza Javid fortsætter: Jeg vil stærk anbefale, at de læser ”Lov om kommunernes styrelse” og KL’s vejledning til kommunalpolitikere (s. 46), hvor der bl.a. står følgende om standsningsretten:

Dette er en vidtgående mindretalsbeskyttelsesregel, som fraviger det almindeligt gældende flertalsprincip. …  Standsningsretten forudsætter ikke nogen mangel ved udvalgsbeslutningen og gælder uden hensyn til, om forsinkelsen af beslutningens udførelse kan indebære ulemper eller omkostninger for kommunen. Sådanne negative følger må søges undgået ved at indkalde kommunalbestyrelsen ekstraordinært. …   Der er ikke krav om, at medlemmet har stemt imod beslutningen. Medlemmet behøver ikke at begrunde sin anvendelse af standsningsretten. https://www.kl.dk/media/10955/det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf

Jeg mener, at det er sundt for nedrivningsflertallet i Odense Byråd, at Enhedslisten med sin aktive tilstedeværelse minder dem om, at vi ikke lever i et flertalsdiktatur, hvor mindretal ingen rettigheder har” afslutter han.

Ekstraordinært byrådsmøde mandag 27.1.2020

Debatten endte med, at borgmesteren indkaldte til ekstraordinært byrådsmøde mandag 27.1.2020 kl. 8.30, hvor dagen i øvrigt allerede var reserveret til byrådets kvartalsmøde. Enhedslisten opfordrer interesserede til at møde op på tilhørerpladserne i byrådsalen eller følge debatten på Odense Byråd-TV. https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/lyt-til-byraadsmoederne