På Enhedslistens initiativ: Odense sætter internt genbrug i kommunen i system

Af Reza Javid [email protected]

På byrådsmødet i Odense 3.2.2021 var der et forslag fra Enhedslisten, som fik opbakning fra samtlige partier. Forslaget handlede om at sætte genbrug af diverse materialer, herunder møbler internt i kommunen, i system, således at kommunale institutioner kan genbruge hinandens materialer. Herudover foreslå Enhedslisten, at der er fokus på, at mulige jobåbninger i projektet rettes til personer fra kanten af arbejdsmarkedet, fx borgere i fleksjob og borgere omfattet af 225-timers-reglen.

Baggrund for forslaget

“I stedet for at smide ting ud eller lade dem stå og samle støv, så får kommunale institutioner i stigende grad mulighed for at sende brugte ting videre til andre institutioner. Sådanne ordninger har man for brugte møbler i Randers og Aarhus. Og nu er der kommet et nyt skud på stammen af interne byttebørser i Skanderborg Kommune.” Det skriver NB-Kommune i en artikel den 14. januar 2021 og fortsætter: “Tagsten og papirhåndklædedispensere, gule mursten og computerskærme. Alt sammen brugt, men i fin stand. Det er nogle af de ting, som institutioner i Skanderborg Kommune frit kan hente hos andre institutioner efter aftale. Det sker takket være en nyoprettet intern byttebørs. Det er kommunens børnehaver, skoler og plejehjem, der nu har en ekstra mulighed for at genbruge … for eksempel i forbindelse med nyindretning eller oprydning. Ofte står tingene jo bare og fylder, så på den her måde kan institutionerne i stedet hjælpe hinanden ved at sende de gode ting videre.” Meningen er at “den enkelte leder eller medarbejder i kommunen nemt og med et enkelt klik kan bestille de genbrugte møbler – eller bestille afhentning af gamle.”

Et sådant genbrugssystem internt i kommunen har flere fordele. Det bidrager til cirkulær økonomi i kommunen, er godt for klima og miljø, og der vil være besparelser på grund af mindre ny-indkøb, og dermed kan systemet tjene omkostningerne for oprettelse og drift ind.

Jobåbninger til personer fra kanten af arbejdsmarkedet: Jobbene i projektet kan for eksempel bestå i varetagelsen af logistik- og restaureringsopgaver, vedligeholdelse af webplatform osv. Til at stå for arbejdet kan man her bruge fleksjobbere, der ikke kan varetage en fuldtidsstilling, og borgere omfattet af 225-timers-reglen.

Følgende blev vedtaget enstemmigt:

”Odense Byråd er optaget af at sikre en større grad af bæredygtighed og cirkulær tænkning. Dette gælder ikke mindst i kommunens eget forbrug. Derfor pålægger Odense Byråd Økonomiudvalget at afdække, om der kan skabes en tværgående model for reparation, restaurering og genbrug af kommunens indkøbte ressourcer. Kommunen foretager en række initiativer vedrørende genbrug i dag. Derfor skal man med en ny model afdække, om der er flere områder, hvor der kan sikres genbrug af kommunens indkøbte ressourcer. Som en del af modellen skal Økonomiudvalget, sammen med relevante udvalg, afdække, om der kan skabes jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”