Odense byråd vedtager fleksibel udlejning; diskrimination sat i system, mener Enhedslisten

“Almene boliger skal være til alle, de er netop almennyttige boliger, ikke til særlige grupper. Hvor skal de mennesker, som I vil nægte at udleje til, bo? Det er opskriften på at øge fattigdom i byen. Med denne aftale gør I mennesker med lave indkomster endnu mere fattige ved at tvinge dem på det private boligmarked med højere husleje.”

Odense Byråd vedtog 3.2.2021 at gennemføre den såkaldte fleksible udlejning, som betyder, at boligsøgende skal leve op til nogle fastsatte kriterier – eksempelvis at være selvforsørgende eller
under uddannelse – for at få fortrin til en almen bolig. Ud af kommunens ca. 23.700 almene
familieboliger vil ca. 9.700 boliger være omfattet af fleksibel udlejning, og der kan
komme flere til.

På byrådsmødet kritiserede Enhedslistenforslaget som diskrimination, sat i system af byrådet. Partiets politiske ordfører Reza Javid sagde følgende:
”Et stort nej herfra til dette forslag i en føljeton af diskriminerende tiltag, som
lov om parallelsamfund, den såkaldte ghettolov, afstedkommer. Endnu et
eksempel på, at når fundamentet, dvs. lovgivningen, er lagt forkert af
Folketinget, så vil bygningen, der bygges af kommunerne, blive lige så
ustabil og forkert, i risiko for at styrte sammen pga. det dårlige fundament.
Almene boliger skal være til alle, de er netop almennyttige boliger, ikke til
særlige grupper, som har arbejde eller uddannelse, som er heldige ikke at
være blevet arbejdsløse eller syge osv. Med denne aftale sætter Odense
Byråd og boligorganisationerne diskrimination i system. Hvor skal de
mennesker, som I vil nægte at udleje til, bo? Det er opskriften på at øge
fattigdom i byen. Med denne aftale gør I mennesker med lave indkomster
endnu mere fattige ved at tvinge dem på det private boligmarked
med højere husleje. I forvaltningens sagsfremstilling står det samme
mellem linjerne: ”Udlejningsaftalen vil medføre, at en del boliger, som
boligorganisationer i dag udlejer efter almindelig venteliste, vil blive omfattet
af fleksibel udlejning. Det giver dermed fortrinsret til de borgere, der opfylder
krav om eksempelvis beskæftigelse eller uddannelse. Det betyder, at der vil
være færre billige boliger til rådighed for personer på offentlig forsørgelse.
Det kan betyde, at flere borgere på kort sigt vil bede kommunen om hjælp
til at finde en bolig eller om hjælp til at betale for denne. Det kan medføre
øgede udgifter for kommunen. Og så kan man spørge: Hvorfor
på kort sigt? Bliver huslejerne på det private boligmarked
billigere med tiden? Eller kommer man på arbejde og
får uddannelse ved at blive hjemløs eller fattigere på grund af højere
husleje? Selvfølgelig gør man ikke det. Denne aftale er imod principperne om
lighed og rimelighed, og det kan ikke forsvares. I stedet for skal vi satse på sociale
løsningsmodeller, beskæftigelsesindsatser og boligsocialt arbejde. En
netop udkommet rapport fra VIVE viser, at netop boligsocialt arbejde har god
effekt. VIVE-rapporten om effekter af boligsocialt arbejde angiver gode
resultater af det boligsociale arbejde både for børn og unge og kvinder. Det
er sådanne tiltag, der hjælper de mennesker, det handler om, ikke fattigdom
og hjemløshed. Så nej tak herfra til fleksibel udlejning, nej tak til ufleksibel diskrimination”.

Alle byrådets partier med undtagelse af Enhedslisten stemte for aftalen om fleksibel udlejning.