Odenseanerne skal have en borgerombudsmand

Odenseanerne skal have en borgerrådgiver

Enhedslisten foreslår, at Odense Kommune ansætter en borgerrådgiver/borgerombudsmand, der skal sikre borgernes retssikkerhed.

De kommunale forvaltninger bliver i stigende grad mere komplekse, og de kan være en svær størrelse for borgerne at finde rundt i og samarbejde med.

Derfor foreslår Enhedslistens to nye byrådsmedlemmer, Reza Javid og Mathilda Printzlau-Paulsen på byrådsmødet 23.1.2019, at Odense Kommune ansætter en borgerrådgiver eller borgerombudsmand, som det også bliver kaldt, til rådgivning og vejledning af borgerne og føre tilsyn med kommunens administration. Forslaget er udarbejdet af Enhedslisten Odense’s Socialudvalg i samarbejde med vores byrådsmedlem Ulla Chambless, som for tiden er sygemeldt.

”Der er behov for en rådgiver, der kan vejlede borgerne i deres retssikkerhed og støtte dem i kontakten med kommunen. Borgerne skal kunne henvende sig, hvis de har spørgsmål til eller er utilfredse med kommunens sagsbehandling, føler sig dårligt behandlet eller når kommunens sagsbehandling trækker i langdrag” siger Reza Javid.

Over en tredjedel af de danske kommuner har allerede en borgerrådgiver heriblandt København, Aalborg og Esbjerg. På Fyn er Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Svendborg allerede gået forrest.

“Selvom forvaltningerne gør deres bedste for at leve op til ambitionen om den bedst mulige kontakt med borgerne, så sker det alligevel, at borgere får breve fra kommunen, som er svære at forstå, eller at der tages beslutninger i deres sag ud fra lovgivning, som er vanskelig at gennemskue. Derfor er der brug for en borgerrådgiver, som kan sikre, at borger og forvaltning opnår en fælles forståelse” siger Mathilda Printzlau-Paulsen.

Borgerrådgiveren skal være uafhængig af den kommunale administration og referere direkte til byrådet. Det betyder, at det er byrådet, der ansætter og afskediger rådgiveren. Det sikrer frihed og uvildighed til at undersøge mulige uhensigtsmæssige forhold, og til at reagere på dem.

”Vi ser desværre tit sager i medierne, hvor borgere, som ikke føler sig godt behandlet af kommunen, fortæller om deres oplevelser om manglende lydhørhed i systemet. Det er ikke godt for vores borgere, men det er heller ikke godt for Odense Kommunes renommé. Disse sager kan undgås, hvis der er en uvildig instans i kommunen, som borgerne kan henvende sig til” siger Reza Javid.

Enhedslisten er åbne for dialog med andre partier om, hvordan ordningen konkret skal udformes. På byrådsmødet den 23. januar vil de derfor stille forslag om at starte en undersøgelse, hvor borgmesterforvaltningen ser på forskellige modeller for borgerrådgivning og udgifter ved ordningen, samt undersøger hvilke gevinster, der kommer som følge af, at der frigøres ressourcer gennem hurtigere sagsgange og bedre kommunikation.