På Enhedslistens initiativ: Forvaltningerne skal få styr på klagesager

På byrådsmødet 4. marts havde Enhedslisten følgende forslag på dagsorden. Forslaget fik tilslutning fra alle partier og blev vedtaget gennem borgmesterens resolutionstekst. Læs Fyens Stiftstidendes artikel om sagen:  https://fyens.dk/artikel/fejl-i-fire-ud-af-ti-socialsager-i-odense-kommune-udvalg-skal-f%C3%A5-styr-p%C3%A5-klagesager

Forslag fra byrådsgruppe Ø – Tiltag for at nedbringe de høje omgørelsesprocenter for kommunens afgørelser på socialområdet.

INITIATIVRETSFORSLAG

Byrådsgruppe Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 4. marts 2020:

Baggrund for forslaget

Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen hvert år have forelagt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunens afgørelser på socialområdet i form af de tre danmarkskort.

På byrådsmødet den 11. december 2019 blev der orienteret om omgørelsesprocenterne på socialområdet.

Det fremgik af orienteringen:

“at der

  • på landsplan er sket et fald i omgørelsesprocenter på det generelle socialområde og på børnehandicapområdet.
  • på landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet.
  • i Odense Kommune er sket en stigning i omgørelsesprocenter på alle tre områder.”

Enhedslisten mener, at de meget høje omgørelsesprocenter, som i 2018 har kunnet konstateres i Odense Kommune på henholdsvis socialområdet (serviceloven), børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet, er bekymrende. Omgørelser ved klager over kommunale afgørelser på de nævnte områder består dels i hjemvisninger og dels i ændringer af afgørelserne.

  • På socialområdet er 42% af klagerne i Odense blevet omgjort, dvs. næsten halvdelen, og en stigning på 11 procentpoint fra 2017, hvor den var 31%. På landsplan er omgørelsesprocenten 36% i 2018.
  • På børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten 39%. Det er højt, også selvom den på landsplan er hele 47%. Der er også tale om en mindre stigning i Odense i forhold til 2017, hvor den var 36%.
  • På voksenhandicapområdet er den 43% i 2018. Det er mere end 10 procentpoint højere end på landsplan (32%). Samtidig er der i Odense tale om en voldsom stigning i forhold til 2017, hvor den var nede på 11%.

Af hensyn til borgernes retssikkerhed mener Enhedslisten, at disse omgørelsestal for Odense Kommune er helt uacceptable. Derfor er vi ganske enige med den daværende socialminister, som ved offentliggørelsen af Danmarkskortet for 2018 udtalte:

”Der burde kunne være tillid til, at kommunerne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når en stor andel af klagesagerne bliver omgjort. Nu skal kommunalbestyrelserne holde snuden i sporet og tage de nødvendige skridt, der skal til for at sikre den gode sagsbehandling, som borgerne fortjener og har ret til”.

INDSTILLING FRA FORSLAGSSTILLER

De tre udvalg bedes snarest muligt orientere byrådet om, hvad de har gjort og fremover vil gøre for at nedbringe omgørelsesprocenterne i klagesager. Det gælder både for Ankestyrelsens ændringer og hjemvisninger.

BESLUTNING

Borgmesteren fremsætter følgende forslag til beslutning:

“Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget får til opgave at udarbejde en fælles procedure for orienteringer vedrørende omgørelsesprocenter på socialområdet, så behandlingen i først udvalg og dernæst byrådet sker på en ensartet måde.

I tillæg hertil pålægges de respektive forvaltninger at supplere udvalgsorienteringerne med, hvad der er gjort og fremover vil blive gjort for at nedbringe omgørelsesprocenterne. Resultaterne af udvalgsorienteringer samles til næstkommende orienteringssag til byrådet”.

Gruppe Ø fremsætter følgende ændringsforslag til borgmesterens forslag til beslutning:

“Borgmesterens forslag skal også omfatte omgørelsesprocenterne, der blev behandlet på byrådsmødet den 11. december 2019”.

Gruppe Ø stemmer for deres forslag i initiativretsagen samt deres ændringsforslag til borgmesterens forslag til beslutning.

Alle øvrige partier stemme imod grupps Ø´s forslag i initiativretsagen samt gruppe Ø´s ændringsforslag til borgmesterens forslag til beslutning.

Borgmesterens forslag til beslutning godkendt.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.