Politisk aftale mellem S, SF, R og Enhedslisten sikrer en halv mia. til skolerne og 125 mio. til bydelene i Odense

Politisk aftale mellem S, SF, R og Enhedslisten: En halv milliard til renovering og modernisering af skolerne i Odense og 125 mio. til udvikling af bydele

Af Reza Javid, politisk ordfører

Som en del af forliget omkring renovering og modernisering af velfærdsbygninger ”Velfærdens fundament” mellem S, SF, R og Enhedslisten er der afsat en halv milliard kr. til renovering og modernisering af skolerne og 125 mio. kr. til udvikling af bydele i Odense.

I Enhedslisten er vi glade for, at salg af Fjernvarme Fyn, som vi kæmpede i mod, blev annulleret og gjorde det muligt for os at blive en del af forliget og få indflydelse på hvordan ressourcerne (1,8 mia. kr.) skal anvendes til at forbedre rammerne for velfærden i Odense.

Den allervigtigste ressource i velfærden er vores medarbejdere, SOSU’er, lærere, pædagoger, socialrådgivere, administrativ personale, rengøringspersonale osv.. Det er dem, der udfører opgaverne og det er dem, der skaber relationerne, men rammerne for deres arbejde og rammerne for de borgere, som får service fra kommunen er også vigtige.

Pressemødet på Odense Rådhus den 28.1. 2021 handlede om de rammer, som vores børn skal have i skolen. Børn er vores fremtid, det er dem, der skaber fremtidens samfund og derfor skal de have de bedst mulige skoler, faglokaler, indeklima, udearealer, toiletter osv. S, SF, R og Enhedslisten fortalte om den kærlige hånd med en halv milliard kr. til renovering og modernisering af vores børns skoler i Odense.

Herudover kommer ressourcer til bydelene på 125 mio. kr. til de formål, som borgerne mener deres lokalområde har brug for.

I Enhedslisten er vi ekstra glade for, at vi i den politiske aftale kun har sat kriterier og rammer for tildeling af ressourcerne. Hvordan ressourcerne konkret skal anvendes, bliver besluttet i en demokratisk proces og i dialog med de involverede parter og borgere i lokalområderne.

Reportage af Odense Ser Rødt https://www.youtube.com/watch?v=fZwnvxuxK7Q

https://fyens.dk/artikel/s%C3%A5-mange-penge-f%C3%A5r-din-skole-over-en-halv-milliard-kroner-er-nu-fordelt