Reza Javid

Vi står i en situation, hvor ekstreme holdninger er blevet normaliserede. En gang var DF ikke stueren. I dag dominerer de dansk politik. Det er ikke det samfund, jeg lærte at kende, da jeg i 1984 kom til Danmark som politisk flygtning fra Iran. De reaktionære kræfter er blevet stærkere. Der er langt mellem forbedringer, men forringelser? De kommer som tsunamier på alle områder: Krigsdeltagelse, støtte til Israel, fattigdomsreformer, ghettoplaner, paradigmeskift, nedskæring på uddannelser osv.

Det er en hård kamp, men der er mange gode kræfter, som kæmper i mod den stigende forråelse og kynisme. Der er mange, som er utilfredse med udviklingen og ønsker et alternativ: grøn, fredelig, retfærdig og lige. Mange ønsker en anden slags politik og en anden slags politikere: Autentiske politikere, som ikke gå på kompromis med deres principper for at beholde magten.

Vores vigtigste mission i en valgkamp er at være os selv, uden manipulation, uden spin. At være dem vi er. Dem, der står fast. Dem, der vil et alternativ til systemet, til det kapitalistiske markedssamfund, et alternativ til markedsmenneske og til markedspolitikere. Vi må fortælle om vores drømme om et anderledes samfund og vi må vise, at de er realistiske ved at fortælle konkret, hvad vi vil gøre for at realisere vores socialistiske visioner.

Mærkesager

1: Et retfærdigt Danmark. Følgende visioner er centrale for mig: 1) Frihed, autonomi og selvbestemmelse som det bærende i forholdet mellem borger og samfund. Skal respekteres især, når borgere får behov for støtte. 2) Økonomisk og social lighed skaber et sundere fællesskab. 3) Støtte fra fællesskab efter behov og yde efter evne. Erhvervsinteresser bør ikke bestemme relationerne i samfundet, og slet ikke omkring velfærd. Jeg vil arbejde for respektfuldt og empatisk socialt- og sundhedsarbejde.

2: En aktiv fredspolitik. Danmark skal spille en freds- og demokratiskabende rolle i verden. Det skal Ikke være et aggressivt land, der følger USA. Vi skal ud af NATO. Vi bør ikke deltage i militære operationer, og slet ikke uden FN-mandat. Militærudgifter skal reduceres mest muligt. Ressourcerne bør i stedet for gå til humanitært arbejde, uddannelse, civilsamfund, NGO-er osv. Danmark bør støtte og anerkende de undertrykte og besatte folks rettigheder og støtte deres frigørelse og selvstændighed.

3: En humanistisk integrationspolitik. Jeg er i mod de groteske “ghetto”love. Vi skal være åbne i forhold til problemer med integration, men vi skal finde inddragende løsninger, ikke tvang og diskrimination. Jeg er i mod undertrykkelse i samfundet og diskrimination af minoriteter, men jeg er også imod den undertrykkelse, der foregår i nogle etniske miljøer især ift unge, kvinder og anderledestænkende, uanset om undertrykkelsen begrundes med ideologiske, kulturelle eller andre forklaringer.

Lidt om mig selv

Jeg er 56 år, bor i Aasum i Odense med min kone og vores 2 drenge på 15 og 8 år. Kommer oprindelig fra Iran (1984). Uddannet psykolog fra Københavns Universitet, lektor på socialrådgiveruddannelsen i Odense og tillidsrepræsentant. Aktiv i Almen Modstand. Medlem af Odense Byråd siden november 2018.

Kontakt

E-mail: [email protected]

Facebook