Ulovligheder i en kommunal forvaltning skal ikke gå ubemærket hen uden konsekvenser

Enhedslisten Odense ønsker redegørelse fra Ældre- og Handikaprådmanden om ulovlige beslutninger i hans forvaltning

Det er kommet frem, at der i to omgange er taget ulovlige beslutninger i Ældre- og Handikapforvaltningen vedr. ledsagerordninger til borgere med handikap.

Enhedslisten Odense ønsker nu en redegørelse fra rådmand for Ældre- og Handikapforvaltningen Søren Windell (K) om forløbet. Det skriver Enhedslistens politiske ordfører Reza Javid i et åbent brev til Søren Windell.

Her skriver han bl.a.: ”I Enhedslisten mener vi ikke, at ulovligheder i en kommunal forvaltning skal gå ubemærket hen uden konsekvenser. Vi vil derfor hermed bede om en redegørelse om, hvordan dette kunne ske, om det har haft /skal have nogen konsekvenser, din rolle i at støtte den ulovlige beslutning, og hvad du som rådmand vil gøre for, at sådan noget ikke sker igen”.

Åbnet brev til rådmand for Ældre- og Handikapforvaltningen Søren Windell

Kære Ældre- og Handikaprådmand Søren Windell

Det er kommet frem, at der i to omgange er taget ulovlige beslutninger i Ældre- og Handikapforvaltningen vedr. ledsagerordninger til borgere med handikap. Det er meget bekymrende.

Den 7.1.2021 modtager borgere med handikap i Odense, som har brug for og er bevilget ledsagerordning, et brev fra forvaltningen, hvor der står:  “På grund af Covid-19 og den kraftige smittespredning, der sker i øjeblikket, og på grund af, at der er en ny og endnu mere smitsom variant på vej, lukkes Ledsagerordningen fra og med den 11. januar 2021”. Det viser sig ikke at være lovligt.

Der skulle klager fra en borger, Dansk Blindesamfund, Handicaprådet og henvendelse fra Socialministeriet til, for at få forvaltningen til at annullere den ulovlige beslutning. Men sagen stopper ikke her. Faktisk bliver det endnu mere problematisk fordi der kommer endnu en ulovlig beslutning og der bliver sendt et nyt brev ud til borgere om, at de på ny skulle søge om ledsagertimer uagtet, at de tidligere var bevilget og havde ret til ledsagertimer.

Hvordan kan det gå til, at man på den måde tilsidesætter et grundlæggende og almenkendt retssikkerhedsmæssigt princip om ret til individuel vurdering? Hvordan kan man sende et brev til en gruppe borgere og meddele dem en beslutning, uden at sikre sig, at der er lovhjemmel til det, og uden at lovhjemlen fremgår af brevet?

Ældre- og handikaprådmanden støtter ifølge Fyens Stiftstidende op om den ulovlige beslutning i processen, hvor du i et brev til borgeren henviser vedkommende til nethandel. Det er bekymrende.

I Enhedslisten mener vi ikke, at ulovligheder i en kommunal forvaltning skal gå ubemærket hen uden konsekvenser. Vi vil derfor hermed bede om en redegørelse om, hvordan dette kunne ske, om det har haft /skal have nogen konsekvenser, din rolle i at støtte den ulovlige beslutning, og hvad du som rådmand vil gøre for, at sådan noget ikke sker igen.

Vi vil også gerne have en forsikring om, at de berørte borgere ikke mister de ledsagertimer, som de ikke har modtaget pga. de ulovlige beslutninger, og at de mistede timer, ”gemmes” til senere brug.

Venlige hilsner

Reza Javid

Medlem af Odense Byråd for Enhedslisten

Politisk ordfører

Presseomtale:

https://fyens.dk/artikel/efter-ulovligt-brev-fra-kommunen-enhedslisten-%C3%B8nsker-en-redeg%C3%B8relse

https://www.tv2fyn.dk/odense/fratog-handicappets-ledsager-ulovligt-ulovligheder-skal-ikke-gaa-ubemaerket-hen