Enhedslisten Odense ønsker aktiv indsats for borgere der rammes af 225-timers reglen

Odense Kommune skal gøre en aktiv indsats for borgere, der rammes af 225-timers reglen. Det mener Enhedslisten Odense, som stillede forslag på Beskæftigelses- og Socialudvalget møde 7. maj 2019.

1.257 borgere (1.082 enlige og 175 par) i Odense er indtil nu ramt og har fået reduceret deres ydelser pga. 225-timers reglen. Sammenlignet med landsgennemsnittet og de øvrige 6-byer har Odense en højere andel af kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der får en reduceret ydelse som følge af 225-timersreglen. Reglen betyder, at hvis man ikke har mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, vil hjælpen falde bort eller bliver nedsat.

”Det skal vi gøre noget ved. Vi kan ikke se stiltiende til, at vores medborgere bliver fattigere og fattigere. Vi ved at mange borgere ikke få de småjobs, som loven kræver, selv om de søger. De bliver ramt hårdt på deres økonomiske livsgrundlag” siger Enhedslistens medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune Reza Javid.

”Den fattiggørelse, der ligger i de lave ydelser har alvorlige sociale konsekvenser. Det fremgår bl.a. af en undersøgelse fra marts 2019 ”Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste” fra Rockwoolfondens Forskningsenhed. Her bliver det dokumenteret, at det har medført en fattiggørelse samtidig med, at der ikke har været nogen langsigtet beskæftigelseseffekt af den nedsatte ydelse. Det bliver også påvist en række uhensigtsmæssige sociale konsekvenser af den nedsatte ydelse.”

Derfor stillede Enhedslisten på sidste udvalgsmøde i Beskæftigelses- og Socialudvalget et forsalg om, at Odense Kommune skal gøre en aktiv indsats for de borgere, der rammes af 225-timersreglen.

”Grundlæggende ønsker vi, at denne urimelige regel afskaffes, men det er et landspolitisk anliggende. Lokalt her i Odense skal vi reducere skaderne ved at hjælpe mennesker til at få de nødvendige småjobs. Det kan ske i samarbejde med de virksomheder kommunen arbejder sammen med. Det kan også være, at disse småjobs banner vejen til varig beskæftigelse. Enhedslisten ønsker at fremskaffelse af 225-timers jobmuligheder kan stilles som social klausul til virksomhederne. Det vil vi arbejde videre med i Byrådet.”

På udvalgsmødet blev det besluttet, at forvaltningen på næste møde kommer med en konkret sag til beslutning, der beskriver hvordan forvaltningen kan gøre en aktiv indsats for at flere borgere kan få småjobs, der forhindrer de reducerede ydelser.