Vil du give håndslag på åbenhed om økonomisk støtte til din valgkamp?

Enhedslisten Odense inviterer alle partier og kandidater til Odense Byråd til en fælles aftale om åbenhed om de økonomiske bidrag, som de modtager i forbindelse med deres valgkamp. “Jeg er enig med formand for Transparency International Danmark, som siger ”Vi har brug for at kunne kontrollere, om der er falske lodder i vægtskålen, når politikerne tager beslutninger”, siger partiets politiske ordfører i Odense Byråd.

Kulturudspil fra Enhedslisten Odense; Kultur, idræt og foreningsliv skal have deres forvaltning og udvalg

Kultur, idræt og civilsamfund bliver nedprioriteret og er næsten usynlig i den nuværende konstruktion i By- og kulturudvalget i Odense. Vi skal have et nyt udvalg og en ny forvaltning med eget budget, som tager sig af kultur, kunst, idræt og foreningsliv. Odense skal være en by, hvor kultur, kunst, musik, teater, idræt og foreningsliv blomstrer.

Enhedslisten Odense tiltræder budgetforliget og sikrer varigt løft til handicapområdet

Enhedslisten Odenses strategi med at stå fast og sige fra, når vi mener, at en aftale er urimelig, bærer frugt. Vi vender tilbage til budgetforliget for 2022, fordi vi nu gennem tillægsaftalen til budgettet får tilført varige ressourcer på over 4,5 mio. kr. om året i de kommende år til handicapområdet og vores to specialskoler i Odense. Ressourcerne implementeres i 2022 på baggrund af dialog med mennesker med handicap, handikaporganisationer, pårørende og Handicaprådet. Herudover sikrer vi Enhedslistens indflydelse på de 50 mio. kr. til klima, som skal implementeres i 2022.

Et fremskridt for odenseanernes retssikkerhed: Odense får sin borgerrådgiver

I Enhedslisten er vi er ret sikker på, at når vi om tre år skal beslutte at forlænge ordningen, har vi så gode resultater og erfaringer, at vi slet ikke er i tvivl om at ordningen skal forlænges og udvides.
Der er mange borgere, der gennem tiden har efterspurgt borgerrådgiver i Odense. Så herfra stort
Tillykke til Odenses borgere med deres borgerrådgiver.

Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol

I Enhedslisten går vi ind for så meget frihed, autonomi og selvbestemmelse som muligt for det enkelte menneske og vi kæmper for frigørelse fra uretfærdige samfundsstrukturer og undertrykkende kulturer, subkulturer og relationer. Enhedslisten har derfor støttet og vil fortsat støtte indsatserne mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Der er imidlertid nogle faldgruber i kampen mod negativ social kontrol, som vi skal være opmærksomme på.

Boligpolitisk udspil fra Enhedslisten Odense: Social-fleksibel udlejningsmodel

Enhedslisten Odense ønsker at sætte fleksibel udlejning på hovedet og opveje diskriminationen gennem indførelse af en social-fleksibel udlejningsmodel. Forslaget vil bidrage til, at vi over tid af frivillighedens vej og uden tvang og nedrivning får blandede boligområder med mangfoldig beboersammensætning over hele byen. Forslaget vil bidrage til, at nedrivningstruede almene områder kan komme ud af ghettolisten, idet borgere fra udsatte boligområder, der ønsker at flytte, vi få fortrin til at få bolig i andre områder og beboersammensætningen vil stille og rolig ændre sig i alle almene boligområder i byen.

Odense byråd vedtager fleksibel udlejning; diskrimination sat i system, mener Enhedslisten

Almene boliger skal være til alle, de er netop almennyttige boliger, ikke til særlige grupper. Hvor skal de mennesker, som I vil nægte at udleje til, bo? Det er opskriften på at øge fattigdom i byen. Med denne aftale gør I mennesker med lave indkomster endnu mere fattige ved at tvinge dem på det private boligmarked med højere husleje.

På Enhedslistens initiativ: Odense sætter internt genbrug i kommunen i system

Et sådant genbrugssystem internt i kommunen har flere fordele. Det bidrager til cirkulær økonomi i kommunen, er godt for klima og miljø, og der vil være besparelser på grund af mindre ny-indkøb, og dermed kan systemet tjene omkostningerne for oprettelse og drift ind. Herudover skal jobåbninger i projektet rettes til personer fra kanten af arbejdsmarkedet, fx borgere i fleksjob og borgere omfattet af 225-timers-reglen.

Ulovligheder i en kommunal forvaltning skal ikke gå ubemærket hen uden konsekvenser

Hvordan kan det gå til, at man på den måde tilsidesætter et grundlæggende og almenkendt retssikkerhedsmæssigt princip om ret til individuel vurdering? Hvordan kan man sende et brev til en gruppe borgere og meddele dem en beslutning, uden at sikre sig, at der er lovhjemmel til det, og uden at lovhjemlen fremgår af brevet? Vi ønsker en redegørelse om, hvordan dette kunne ske, om det har haft /skal have nogen konsekvenser, rådmandens rolle i at støtte den ulovlige beslutning, og hvad rådmanden vil gøre for, at sådan noget ikke sker igen.