Et fremskridt for odenseanernes retssikkerhed: Odense får sin borgerrådgiver

Odense byråd vedtog den 1. juni 2021 oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion. Samtlige partier stemte for. Vedtagelsen skete som led i implementering af budget 2021, hvor Enhedslisten fik sit ønske om borgerrådgiver med i budgettet.
Her er talen fra Enhedslistens byrådsmedlem Reza Javid i forbindelse med behandling af punktet:
Tålmodighed og vedholdenhed betaler sig, ikke mindst i politik. Borgerrådgiver eller borgerombudsmand, som det også bliver kaldt, er en sag, som Enhedslisten har kæmpet for længe, og har stået ret alene med i Odense Byråd. Hvis man kigger lidt tilbage i forhistorien for borgerrådgiver i Odense, så skal man give æren til vores tidligere byrådsmedlem Per Berga Rasmussen. Ære være hans minde. I sin budgettale i 2010 siger han: “Enhedslisten foreslår, at der oprettes en borgerrådgivning, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål og klager om småt og stort. Borgerrådgivningen skal først og fremmest guide borgerne videre i det kommunale system, der kan være ualmindeligt svært at overskue. Borgerrådgivningen skal også samle op på forespørgsler og klager, så kommunen hele tiden kan tilpasse sin organisation til borgernes behov.”
Ni år efter, i januar 2019 havde Enhedslisten et konkret forslag i byrådet om oprettelse af borgerrådgiver. Vi var glad, at byrådet vedtog, at der skulle forberedes en sag med forskellige modeller, men når sagen kom på i september 2019, stod Enhedslisten igen alene med det og borgerrådgiverfunktion blev ikke vedtaget. Alle partier talte i mod forslaget. Ja, nogle gange skal man være meget tålmodig. Det har Enhedslisten været i denne sag. Derfor er vi ekstra glade for, at det endelig lykkes i dag og at Odense får sin borgerrådgiver.
Et rigtig godt tiltag, at der nu ansættes en borgerrådgiver/borgerombudsmand til rådgivning og vejledning af borgerne og til at føre tilsyn med kommunens administration. Begge funktioner er vigtige.
Odense har behov for en rådgiver, der kan vejlede borgerne i deres retssikkerhed og støtte dem i kontakten med kommunen. Borgerne skal kunne henvende sig, hvis de har spørgsmål til eller er utilfredse med kommunens sagsbehandling, føler sig dårligt behandlet eller når kommunens sagsbehandling trækker i langdrag.
Tak til budgetforligskredsen for at støtte forslaget og tak til byrådet.
I Enhedslisten er vi er ret sikker på, at når vi om tre år skal beslutte at forlænge ordningen, har vi så gode resultater og erfaringer, at vi slet ikke er i tvivl om at ordningen skal forlænges og udvides.
Der er mange borgere, der gennem tiden har efterspurgt borgerrådgiver i Odense. Så herfra stort
Tillykke til Odenses borgere med deres borgerrådgiver.