Vil du give håndslag på åbenhed om økonomisk støtte til din valgkamp?

Vil du give håndslag på åbenhed om økonomisk støtte til din valgkamp?
Enhedslisten Odense inviterer alle partier og kandidater til en fælles aftale om åbenhed om de økonomiske bidrag, som de modtager i forbindelse med deres valgkamp.
“Valgkampen er i den sidste fase. Gader, lokale aviser, internetsider, sociale medier, lysreklamer, busser osv. vrimler med plakater, reklamer og annoncer for partier og enkelte kandidater, der bliver trykt tusindvis af foldere og flyers. Men hvor kommer alle de penge fra, som bliver brugt til valgkamp? spørger Enhedslistens politiske ordfører Reza Javid, som mener, at ”vælgerne har krav på at vide, hvor pengene til partier og kandidaters valgkamp kommer fra”.
”Enhedslisten mener, at vi i Odense skal følge eksemplet fra Silkeborg Byråd, hvor politikerne har givet håndslag på at fortælle ærligt om partistøtte”.
”I Enhedslisten Odense mener vi, at al økonomisk støtte til kandidater og partier uanset beløbet skal offentliggøres. Kun på den måde kan vi skabe gennemsigtighed omkring valgkampen. Jeg er enig med formand for Transparency International Danmark, som siger ”Vi har brug for at kunne kontrollere, om der er falske lodder i vægtskålen, når politikerne tager beslutninger”, fortæller Reza javid.
Info:
“I flere år har blandt andre Europarådets antikorruptionsenhed kaldet Greco kritiseret, at anonyme kan smide 19.999 kroner i partikassen og forblive anonyme. Også EU-kommissionen har i september kritiseret i de danske regler for anonym partistøtte”.
”Vi har brug for at kunne kontrollere, om der er falske lodder i vægtskålen, når politikerne tager beslutninger” udtaler Jesper Olsen, som er formand for Transparency International Danmark. Han tilføjer: ”Der er kortere imellem beslutningstager og dem, der ønsker at påvirke end i landsdækkende politik. På landsplan gør 10.000 kroner ikke den store forskel, men det betyder meget i en lokal valgkamp”.
“Partistøtteloven forbyder politiske partier at modtage anonyme beløb, der er større end 20.000 kroner fordelt på én eller flere betalinger fra samme person eller organisation i løbet samme år. Det betyder i praksis, at partier skal offentliggøre al støtte der beløber sig til mere end 21.900 kroner, i år da beløbet løbende sættes op”.