Kulturudspil fra Enhedslisten Odense; Kultur, idræt og foreningsliv skal have deres forvaltning og udvalg

Kulturudspil fra Enhedslisten Odense: Kulturen skal i centrum

By- og kulturforvaltningen skal skilles ad. Vi skal have et nyt udvalg og en ny forvaltning med eget budget, som tager sig af kultur, kunst, idræt og foreningsliv.

Enhedslisten Odenses udspil om oprettelse af et kulturudvalg blev første gang lanceret af partiets byrådsmedlem og spidskandidat Reza Javid den 26. oktober 2021 på borgernes hus til ”Danmarks største vælgermøde” om kultur, som var arrangeret af biblioteker og Borgerservice sammen med alle landets folkebiblioteker og Danmarks Biblioteksforening. https://www.facebook.com/events/1184438925383282

”Odense skal være en by, hvor kultur, kunst, musik, teater, idræt og foreningsliv blomstrer. Enhedslisten Odense foreslår derfor, at der oprettes en kulturforvaltning med tilhørende politiske udvalg i Odense Kommune. Det nye kulturudvalg skal beskæftige sig med kultur, kunst, idræt og foreningsliv”.

-”Kulturen får en stedbarnlig behandling i By- og Kulturudvalg og forvaltning. Når der mangler penge er det ofte, at der skæres ned på kultur og civilsamfundsområdet”.

– ”Kulturområdet, idræt og civilsamfundet bliver nedprioriteret og er næsten usynlig i den nuværende konstruktion i By- og kulturudvalget i Odense. Den fylder næsten ingenting på udvalgets dagsordner, som er domineret af emner som lokalplaner, bygninger, renovation, affaldssortering, de grønne områder osv. Det er ikke godt for et så vigtigt område af byens liv. Vi mener, at kulturen fortjener større fokus og det kan vi gøre ved at oprette et kulturudvalg, som udelukkende har kulturområdet som arbejdsfelt og kan bidrage til udvikling af Odense som en kulturby” Det siger Reza Javid og fortsætter:

– ”Kultur, idræt og civilsamfundet skal have deres selvstændige udvalg og ikke drukne i byggesager og lokalplaner. Odense skal være en by, hvor alle uanset økonomi har adgang til kulturelle tilbud. Ud over de etablerede kulturaktiviteter, skal vi støtte nye initiativer og alternative kultur, kunst, musik, teater osv.. Det er en af de ting det nye udvalg skal finde en løsning på”.

– Et af de problemer de nye initiativer har er mangel på et sted at være. Det samme gælder for mange foreninger. Enhedslisten foreslår, at man lader være at destruere den første bygning i Bøgeparken i Vollsmose, hvor beboerne er tvangsflyttet, og i stedet for gøre bygningen til Kultur og foreningshuset. Det vil bidrage til kultur og foreningslivet i Odense og det vil også være til gavn for bydelen.