Vil du give håndslag på åbenhed om økonomisk støtte til din valgkamp?

Enhedslisten Odense inviterer alle partier og kandidater til Odense Byråd til en fælles aftale om åbenhed om de økonomiske bidrag, som de modtager i forbindelse med deres valgkamp. “Jeg er enig med formand for Transparency International Danmark, som siger ”Vi har brug for at kunne kontrollere, om der er falske lodder i vægtskålen, når politikerne tager beslutninger”, siger partiets politiske ordfører i Odense Byråd.

Kulturudspil fra Enhedslisten Odense; Kultur, idræt og foreningsliv skal have deres forvaltning og udvalg

Kultur, idræt og civilsamfund bliver nedprioriteret og er næsten usynlig i den nuværende konstruktion i By- og kulturudvalget i Odense. Vi skal have et nyt udvalg og en ny forvaltning med eget budget, som tager sig af kultur, kunst, idræt og foreningsliv. Odense skal være en by, hvor kultur, kunst, musik, teater, idræt og foreningsliv blomstrer.

Enhedslisten Odense tiltræder budgetforliget og sikrer varigt løft til handicapområdet

Enhedslisten Odenses strategi med at stå fast og sige fra, når vi mener, at en aftale er urimelig, bærer frugt. Vi vender tilbage til budgetforliget for 2022, fordi vi nu gennem tillægsaftalen til budgettet får tilført varige ressourcer på over 4,5 mio. kr. om året i de kommende år til handicapområdet og vores to specialskoler i Odense. Ressourcerne implementeres i 2022 på baggrund af dialog med mennesker med handicap, handikaporganisationer, pårørende og Handicaprådet. Herudover sikrer vi Enhedslistens indflydelse på de 50 mio. kr. til klima, som skal implementeres i 2022.

Et fremskridt for odenseanernes retssikkerhed: Odense får sin borgerrådgiver

I Enhedslisten er vi er ret sikker på, at når vi om tre år skal beslutte at forlænge ordningen, har vi så gode resultater og erfaringer, at vi slet ikke er i tvivl om at ordningen skal forlænges og udvides.
Der er mange borgere, der gennem tiden har efterspurgt borgerrådgiver i Odense. Så herfra stort
Tillykke til Odenses borgere med deres borgerrådgiver.

Faldgruber i kampen mod negativ social kontrol

I Enhedslisten går vi ind for så meget frihed, autonomi og selvbestemmelse som muligt for det enkelte menneske og vi kæmper for frigørelse fra uretfærdige samfundsstrukturer og undertrykkende kulturer, subkulturer og relationer. Enhedslisten har derfor støttet og vil fortsat støtte indsatserne mod negativ social kontrol i Odense Kommune. Der er imidlertid nogle faldgruber i kampen mod negativ social kontrol, som vi skal være opmærksomme på.

Odense byråd vedtager fleksibel udlejning; diskrimination sat i system, mener Enhedslisten

Almene boliger skal være til alle, de er netop almennyttige boliger, ikke til særlige grupper. Hvor skal de mennesker, som I vil nægte at udleje til, bo? Det er opskriften på at øge fattigdom i byen. Med denne aftale gør I mennesker med lave indkomster endnu mere fattige ved at tvinge dem på det private boligmarked med højere husleje.

På Enhedslistens initiativ; Odense kommune vil indføre Den socialøkonomiske investeringsmodel

– Med dette forslag ønsker enhedslisten at bidrage til, at beslutningsgrundlaget for vores sociale indsatser bliver endnu bedre både kvantitativt og kvalitativt.
– Brug af Den socialøkonomiske model åbner op for at kigge mere helhedsorienteret og langsigtet på de sociale indsatser i vores kommune.
– Modellens beregninger kan og skal ikke stå alene men de kan være med til at opkvalificere vores politiske diskussioner, og åbne for at kigge mere helhedsorienteret og langsigtet på de sociale indsatser.

Enhedslisten Odense har valgt spidskandidater til næste byrådsvalg

Enhedslistens medlemmer i Odense godkendte på et medlemsmøde den 3. september 2020 resultatet af den elektroniske vejledende urafstemning blandt medlemmerne om valg af to spidskandidater blandt 5 opstillede kandidater. Reza Javid og Søren Freiesleben er glade for, at medlemmerne blåstempler den politik de fører sammen med deres uundværlige baggrundsgrupper i partiet: ”I Enhedslisten handler det nemlig om politik og ikke om personer” siger de samstemmende.

Enhedslisten Odense: Sælg ikke Fjernvarme Fyn! Her er pengene!

Enhedslisten Odense kommer med sit udspil om hvordan hele de 52,4 mio. kr. om året, som salg af Fjernvarme Fyn vil bringe kommunen i ti år, kan tilvejebringes. Et element i udspillet er at droppe planlagte skattelettelser til erhvervslivet og brug pengene til velfærd i stedet for at sælge arvesølvet. Vi mener, at det er en kæmpe fejl af sælge kritisk infrastruktur for en her-og-nu-indtjening til at renovere bygninger og bygge nyt. Hver gang en offentlig virksomhed eller institution privatiseres, mister vi noget af det folkelige demokrati.

Enhedlisten foreslår ny tilgang til virksomhedspraktik i Odense Kommune

Udvalgsmedlem for Enhedslisten Reza Javid udtaler: Det skal være slut med at bruge praktikanter som gratis arbejdskraft i Odense. Virksomhedspraktik skal handle om træning, oplæring, opkvalificering og lign.. Derfor skal både borgeren, praktikstedet og jobkonsulenten have større opmærksomhed på hvornår borgeren begynder at udføre ordinære arbejdsopgaver for virksomheden. Borgeren skal have ordinær løn for de timer, der udføres ordinære arbejdsopgaver. 

Enhedslisten: Mindesmærker for nazisternes ofre i Odense skal ikke kunne fjernes af privatpersoner

Tirsdag 9. juni stiller Enhedslisten på baggrund af nye informationer forslag i By- og Kulturudvalget om at ændre flertallets tidligere beslutning.
Søren Freiesleben: Jeg mener ikke, det er værdig behandling af dem, nazisterne dræbte under 2. Verdenskrig og deres efterkommere.
Reza Javid: Flertallet har for alvor snublet over denne sag. En mindesten på et offentligt fortov har intet med privatlivets fred at gøre.

Enhedslisten Odense: Styrk velfærd og klima ved at suspendere budgetlovens sanktioner i 2021

Enhedslisten foreslår, at Odense Byråd opfordrer KL til, i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at Budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021. Der er brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter Covid-19. Derfor er det oplagt, at Budgetloven suspenderes.