Oberst Hackel kommanderer med borgerne

Enhedslisten Odense vil af med kommandosprog fra kommunen. 

Af politisk ordfører Reza Javid

Enhedslisten Odense vil af med kommandosprog fra kommunen. På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde 13.4.2021 bliver Enhedslistens forslag om den skriftlige kommunikation fra kommunen behandlet. Enhedslisten ønsker at sætte fokus på den skriftlige kommunikation, således at vi sikrer, at den skriftlige kommunikationen sker i en god tone og i et samarbejdsfremmende og anerkendende sprog, ikke mindst, når det handler om borgere, der er i udsatte livssituationer som psykisk sårbarhed, sygdom og arbejdsløshed. Disse borgere føler sig tit stigmatiseret ude i samfundet, i medierne og i den politiske diskurs. Kontakten med kommunen skal støtte dem i at opretholde og udvikle deres selvværd og positiv identitet og støtte dem gennem ”modstempling”. Modstempling sker bl.a. gennem anerkendende og ligeværdig kommunikation, hvor borgeren føler sig værdsat og motiveret for at gøre en aktiv indsats for udvikling. En kommunikationsform, som kan opleves som autoritær, kommanderende og ydmygende, kan bidrage til yderligere stempling af modtagerne, med de velkendte negative konsekvenser af stempling som skam, frustration, aggression og negativ identitet.

Skriftlig kommunikation er et vigtigt element i samarbejde mellem kommunen og borgerne. Parallelt med indholdet i budskabet sker der også en indirekte kommunikation om hvordan vi ser hinandens forhold og definerer modtagerens position. Det er således ikke kun den som regel gode intention med og indholdet i kommunikationen, der er afgørende psykologisk, men også hvordan budskabet formuleres, ikke mindst når det handler om magtforhold.

Et eksempel er en pjece, som er sendt til nogle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Pjecen er hele vejen igennem holdt i et kommandosprog. Alene på side 3 optræder ordkombinationen ”du skal/skal du” ikke mindre end elleve gange. På de tilbagemeldinger vi har fået fra mennesker, som vi præsenterede pjecen for, kan det konkluderes, at den kan virke intimiderende på modtagerne. På pjecens forside nævnes ganske vist ordet ”aktiv medvirken”, men af pjecens øvrige indhold betyder det ikke andet end: Vi bestemmer, du adlyder. Forvaltningen har ikke selv lavet pjecen, men den er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet (STAR). Enhedslisten mener, at denne form for kommunikation vanskeliggør samarbejde mellem borgere og sagsbehandlere på jobcentret, ikke mindst fordi det kun handler om pligter og nævner intet om rettigheder såsom ret til bisidder, partsrepræsentant, partshøring, fravalg af sagsbehandler, indhold og værdi af evt. praktik og lønnede timer, og muligheden for at klage mundtligt osv. På den baggrund ønsker Enhedslisten f.eks., at forvaltningen fremover ikke ukritisk bruger STAR’s pjecer, men i stedet selv udarbejder materialer med både rettigheder og pligter i et imødekommende sprog rettet til ligeværdige mennesker. Det vil fremme gode relationer og samarbejde.

En måde, hvorpå vi kan forbedre kommunikationen, er at afprøve standardbreve og infopjecer på en gruppe borgere i målgruppen gennem fokusgruppeinterview og lignende metoder og bruge deres tilbagemeldinger til at opkvalificere den skriftlige kommunikation med borgerne.

Indstillingen fra Enhedslisten er, at udvalget beslutter, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejder en drøftelsessag til udvalget om hvordan vi kan forbedre den skriftlige kommunikation med borgerne generelt, i standardbreve og muligheden for specifik at lave egne infopjecer eller bearbejdelse af STAR’s pjecer, således at borgerne oplyses om både rettigheder og pligter i et imødekommende sprog, hvor de føler sig inddraget og værdsat.

– Forslaget er udarbejdet af Enhedslisten Odenses Socialudvalg, som skrev dette læserindlæg i Fyens Stiftstidende, som fik overskriften ”Oberst Hackel kommanderer med borgerne” https://faa.dk/artikel/oberst-hackel-taler-til-borgerne

– TV2-Fyn lavede også et indslag om forslaget: https://www.tv2fyn.dk/odense/udsatte-borgere-oplever-nedladende-sprog-det-er-som-om-man-har-begaaet-kriminalitet

Opdatering: 13.4.2021

Enhedslistens forslag om at tage skriftlig kommunikation mellem kommune og boger til eftersyn blev godt modtaget i Beskæftigelses- og Socialudvalget i dag. Tak til SF, S, V og K. Forvaltningen arbejder nu på baggrund af forslaget og kommer med sit bud på, hvordan det kan gøres anderledes. Enhedslisten ønsker 1) Tonen og sproget skal være inddragende og anerkendende, ikke kommanderende. 2) Borgerne oplyses om deres rettigheder og ikke kun om pligter. 3) Bidrag fra målgruppen f.eks. i form af fokusgrupper bruges til at lave gode skriftlige materialer.