Enhedslisten Odense: Styrk velfærd og klima ved at suspendere budgetlovens sanktioner i 2021

Udligningsreformen giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. I følge Odense Kommune står Odense til at få en gevinst på 46,9 mio. kr. ved udligningsreformen. Endvidere gøres finansieringstilskuddet på 189 mio. kr. permanent, hvoraf der i nuværende budget kun er budgetteret med 45 mio. kr. årligt.

Problemet er, at den eksisterende Budgetlov sætter begrænsninger og sanktioner overfor kommunerne, som vil betyde, at kommunerne reelt ikke får lov til at bruge de ekstra midler. Enhedslisten stiller derfor forslag i flere af landets byråd bl.a. Aalborg og Svendborg om at opfordre Kommunernes Landsforening til at kræve, at budgetloven eller sanktioner overfor kommunerne suspenderes i 2021. Det gør vi også i Odense. Enhedslisten ønsker at budgetloven skrottes helt. En suspension i 2021 vil derfor være et skridt i den rigtige retning, siger Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd Reza Javid.

Budgetloven dikterer, at servicerammen lægger loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd, og anlægsloftet lægger loft over, hvor mange penge der må bruges på bygninger, veje osv. Dermed kan kommunerne samlet set ikke bruge alle de penge, der er delt ud i udligningsreformen. Pengene kan lægges i kommunekassen, afbetale gæld eller bruges til skattelettelser. Det er ikke det, der er behov for i de kommuner, hvor man i årevis har sparet.

Enhedslistens forslag behandles på byrådsmødet i Odense den 27.5.2020.

Enhedslistens forslag

I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter Covid-19. Hertil kommer, at kommunerne, ud over midler til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i forbindelse med Covid-19, har brug for et samlet løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Derfor er det oplagt, at Budgetloven suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.

Enhedslisten indstiller derfor, at Odense Byråd opfordrer KL til, i forbindelse med økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at Budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021.