Forslag fra Enhedslisten: Jobcenter skal formidle korte kommunale ansættelser til ledige i Odense

Enhedslisten foreslår på byrådsmødet 28 april 2021, at rekruttering af medarbejdere i kommunen i stillinger under et år skal fremover ske gennem jobcenteret.

Hvert år bliver der ansat en række medarbejdere i kommunens forvaltninger i stillinger, som ikke er faste, og som har en varighed på under et år. Det kan handle om ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse. Et aktuelt eksempel er ansættelse af podere i Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. I forhold til kortvarige ansættelser under et år er der ikke behov for offentligt opslag. I øjeblikket er der forskellig praksis til besættelse af midlertidige stillinger med varighed under et år.

Enhedslisten ønsker at sikre, at alle medarbejdere til disse stillinger, så vidt det er muligt, rekrutteres gennem Jobcentret blandt ledige i Odense.

“Det vil give flere ledige under jobcentret i Odense mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og bidrage til, at ledighedstallet i Odense falder. Kommunen skal gå foran og hjælpe de ledige til at finde arbejde, og det kan kommunen gøre ved, at forvaltningerne kontakter Jobcentret, når de har brug for medarbejdere i kortvarige stillinger.” Det siger partiets politiske ordfører i Odense Byråd Reza Javid.

Forslaget betyder, at forvaltningerne ikke skal rekruttere medarbejdere via andre kanaler end Jobcentret, medmindre Jobcentret ikke kan finde kvalificerede medarbejdere blandt ledige eller opkvalificere ledige til at varetage stillingerne gennem bevilling af kompetenceudvikling.

Enhedslisten foreslår derfor, at ansættelser i Odense Kommune, der har en varighed under et år, fremover som udgangspunkt skal ske gennem Jobcentret, og at stillingerne besættes af ledige i Jobcentret. Der skal udarbejdes retningslinjer for, i hvilke undtagelsessituationer der kan søges medarbejdere af andre kanaler end Jobcentret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense vurderer, at Enhedslistens forslag ”alt andet lige vil have en positiv indvirkning for beskæftigelsesindsatsen, da det vil forbedre lediges muligheder for at tilegne sig arbejdserfaring gennem korttidsansættelser. Især for nyuddannede har arbejdserfaring en væsentlig betydning for muligheden for at finde varig beskæftigelse”.