Tre initiativer: Stop praktik i virksomheder uden OK, gratis Citybus og Whistleblowerordning

Tre initiativer fra Enhedslisten Odense i den sidste byrådsuge før jul:

– By- og Kulturudvalget: Enhedslisten vil redde gratis Citybus i centrum

– Byrådet: Enhedslisten foreslår Whistleblowerordning i Odense Kommune

– Beskæftigelses- og Socialudvalget: Enhedslisten vil stoppe virksomhedspraktikker i virksomheder uden overenskomst

Efter annullering af salg af Fjernvarme Fyn; Enhedslisten Odense tiltræder milliardaftalen om at bygge, renovere og modernisere velfærdsbygninger

Det har været en vild uge i politik i Odense, og for Enhedslisten har højdepunkterne været, at først blev salget af Fjernvarme Fyn droppet og så tiltræder vi en aftale, som sikrer os indflydelse på de kommende 10 års arbejde med at udvide og forbedre de fysiske rammer for velfærden i byen. Annullering af salg af Fjernvarme Fyn åbnede vejen for at Enhedslisten kunne tiltræde aftalen.

Enhedslisten Odense kræver lokal folkeafstemning om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative støtter op.

Enhedslisten er imod salg og privatisering af kritisk infrastruktur. Vi var det første parti, der allerede i forbindelse med budgetforhandlinger i 2019 meldte vores modstand ud. Befolkningen i Odense har krav på en reel inddragelse. Sagens store principielle og økonomiske betydning nødvendiggør, at odenseanerne skal høres, inden byrådet træffer den endelige beslutning. Enhedslisten kræver reel inddragelse af folket i dette vigtige spørgsmål og vil på næste byrådsmøde stille forslag om en lokal folkeafstemning, hvor odenseanerne kan sige ja eller nej til salg af deres Fjernvarmeselskab.

Forslag om hotline for anonyme underretninger på ældreområdet og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

– Der skal oprettes en telefon- og digital hotline, hvor beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt og underrette om svigt eller give udtryk for konkrete bekymringer om mistrivsel, uværdig behandling og fysisk og psykisk overgreb.
– Vi skal se på normeringerne på ældreområdet og hvordan der kan skabes bedre arbejdsforhold for medarbejdere samt mulighed for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse.

Enhedslisten Odense foreslår gratis mundbind i busserne i Odense

Vi skal passe på hinanden og især på de sårbare borgere og det kan vi bl.a. gøre ved at stille gratis mundbind til rådighed i busserne. Hvis man får brug for at tage bussen, så er det ikke altid muligt at man lige kommer forbi et apotek og køber mundbind først. Enhedslisten mener, at Odense Kommune på den måde skal gå foran og tilskynde flere borgere til at bruge bussen, ikke mindst de sårbare borgere, som på grund af større smittefare kan være betænkelige ved at bruge offentlig transport.

Forslag fra Enhedslisten og Radikale i Odense: Væk med ghettokriterier på grund af Covid-19 krisen

Flere områder i Odense risikerer at ende med at blive stemplet som en hård ghetto eller komme på ghettolisten. I sidste ende betyder det nye nedrivninger af boliger og følgevirkninger for børn, unge og voksne.

Enhedslisten og Radikale i Odense Byråd foreslår på byrådsmødet den 24. juni 2020 at suspendere ghettolisten resten af året af hensyn til konsekvenserne af COVID-19 for ghettolistens beskæftigelses-, uddannelses- og indkomstkriterier. Det skal ske ved, at borgmesteren retter henvendelse til den relevante minister.

Klimaneutral 2030; Byrådspartier i Odense indgår klimaaftale

Enhedslisten Odense er med i Odense Kommunes Klimaaftale og har sat klare fingeraftryk på den. Vi har god grund til at være glad for aftalen. Vi fik næsten alle vores ønsker til aftalen indfriet i den endelige tekst. Så langt så godt. Nu starter arbejdet for alvor, for selv om der er enighed om visioner og målsætninger i byrådet, så kommer uenighederne stærkt tilbage i implementeringsfasen. I efteråret kommer offentlig debat, borgermøder osv. om hvordan der skal handles på aftalen. Her er det vigtigt, at alle klimakloge deltager, er offensive og præger debatten.

Byrådet kan ikke kigge den anden vej, når velfærden til de mest sårbare mennesker er truet

Der er lagt op til nedskæringer for 34 mio. kr. på ældre mennesker, mennesker med handikap og mennesker med psykiske udfordringer. Enhedslisten Odense kan under ingen omstændigheder gå med til denne smertefulde nedslagtning af velfærden. Vi vil hellere dispensere fra budgetprincipperne frem for at være med til at slagte vedfærden.

Enhedslisten Odense foreslår demokratisering af kommunens magtfulde Økonomiudvalg

Økonomiudvalget er kommunens centrale udvalg. Mange vigtige beslutninger tages i Økonomiudvalget hen over hovedet på de byrådspartier, som ikke har borgmester- eller rådmandsposter. Det er ikke demokratisk. Enhedslisten foreslår på byrådsmødet 25.3.2020, at Økonomiudvalget skal inkludere repræsentanter fra de byrådspartier, som ikke har en borgmester- eller rådmandspost.

Ekstra ressourcer til inklusion i Odenses folkeskoler

Beslutningen i forligskredsen i aften viser, at Enhedslisten Odense er altid klar til samarbejde med de andre partier, når det handler om at skabe forbedringer. Den viser også, at vi holder, hvad vi lover: når forligsaftalen siger, at børnenes del af skatteprovenuet fra skattestigningen i 2020 (0,1) skal gå til inklusion, så følger Enhedslisten sagen helt til dørs, så pengene går til det formål, vi har lovet borgerne.