Boligpolitisk udspil fra Enhedslisten Odense: Social-fleksibel udlejningsmodel

Enhedslisten Odense ønsker at sætte fleksibel udlejning på hovedet og opveje diskriminationen gennem indførelse af en social-fleksibel udlejningsmodel. Forslaget vil bidrage til, at vi over tid af frivillighedens vej og uden tvang og nedrivning får blandede boligområder med mangfoldig beboersammensætning over hele byen. Forslaget vil bidrage til, at nedrivningstruede almene områder kan komme ud af ghettolisten, idet borgere fra udsatte boligområder, der ønsker at flytte, vi få fortrin til at få bolig i andre områder og beboersammensætningen vil stille og rolig ændre sig i alle almene boligområder i byen.

På Enhedslistens initiativ: Odense sætter internt genbrug i kommunen i system

Et sådant genbrugssystem internt i kommunen har flere fordele. Det bidrager til cirkulær økonomi i kommunen, er godt for klima og miljø, og der vil være besparelser på grund af mindre ny-indkøb, og dermed kan systemet tjene omkostningerne for oprettelse og drift ind. Herudover skal jobåbninger i projektet rettes til personer fra kanten af arbejdsmarkedet, fx borgere i fleksjob og borgere omfattet af 225-timers-reglen.

Ulovligheder i en kommunal forvaltning skal ikke gå ubemærket hen uden konsekvenser

Hvordan kan det gå til, at man på den måde tilsidesætter et grundlæggende og almenkendt retssikkerhedsmæssigt princip om ret til individuel vurdering? Hvordan kan man sende et brev til en gruppe borgere og meddele dem en beslutning, uden at sikre sig, at der er lovhjemmel til det, og uden at lovhjemlen fremgår af brevet? Vi ønsker en redegørelse om, hvordan dette kunne ske, om det har haft /skal have nogen konsekvenser, rådmandens rolle i at støtte den ulovlige beslutning, og hvad rådmanden vil gøre for, at sådan noget ikke sker igen.

Politisk aftale mellem S, SF, R og Enhedslisten sikrer en halv mia. til skolerne og 125 mio. til bydelene i Odense

I Enhedslisten er vi glade for, at salg af Fjernvarme Fyn, som vi kæmpede i mod, blev annulleret og gjorde det muligt for os at blive en del af forliget og få indflydelse på hvordan ressourcerne (1,8 mia. kr.) skal anvendes til at forbedre rammerne for velfærden i Odense. Den allervigtigste ressource i velfærden er vores medarbejdere, SOSU’er, lærere, pædagoger, socialrådgivere, administrativ personale, rengøringspersonale osv.. Det er dem, der udfører opgaverne og det er dem, der skaber relationerne, men rammerne for deres arbejde og rammerne for de borgere, som får service fra kommunen er også vigtige.

Efter annullering af salg af Fjernvarme Fyn; Enhedslisten Odense tiltræder milliardaftalen om at bygge, renovere og modernisere velfærdsbygninger

Det har været en vild uge i politik i Odense, og for Enhedslisten har højdepunkterne været, at først blev salget af Fjernvarme Fyn droppet og så tiltræder vi en aftale, som sikrer os indflydelse på de kommende 10 års arbejde med at udvide og forbedre de fysiske rammer for velfærden i byen. Annullering af salg af Fjernvarme Fyn åbnede vejen for at Enhedslisten kunne tiltræde aftalen.

Enhedslisten Odense kræver lokal folkeafstemning om salg af Fjernvarme Fyn. Konservative støtter op.

Enhedslisten er imod salg og privatisering af kritisk infrastruktur. Vi var det første parti, der allerede i forbindelse med budgetforhandlinger i 2019 meldte vores modstand ud. Befolkningen i Odense har krav på en reel inddragelse. Sagens store principielle og økonomiske betydning nødvendiggør, at odenseanerne skal høres, inden byrådet træffer den endelige beslutning. Enhedslisten kræver reel inddragelse af folket i dette vigtige spørgsmål og vil på næste byrådsmøde stille forslag om en lokal folkeafstemning, hvor odenseanerne kan sige ja eller nej til salg af deres Fjernvarmeselskab.

Forslag om hotline for anonyme underretninger på ældreområdet og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold

– Der skal oprettes en telefon- og digital hotline, hvor beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt og underrette om svigt eller give udtryk for konkrete bekymringer om mistrivsel, uværdig behandling og fysisk og psykisk overgreb.
– Vi skal se på normeringerne på ældreområdet og hvordan der kan skabes bedre arbejdsforhold for medarbejdere samt mulighed for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse.

Enhedslisten Odense foreslår gratis mundbind i busserne i Odense

Vi skal passe på hinanden og især på de sårbare borgere og det kan vi bl.a. gøre ved at stille gratis mundbind til rådighed i busserne. Hvis man får brug for at tage bussen, så er det ikke altid muligt at man lige kommer forbi et apotek og køber mundbind først. Enhedslisten mener, at Odense Kommune på den måde skal gå foran og tilskynde flere borgere til at bruge bussen, ikke mindst de sårbare borgere, som på grund af større smittefare kan være betænkelige ved at bruge offentlig transport.

Forslag fra Enhedslisten og Radikale i Odense: Væk med ghettokriterier på grund af Covid-19 krisen

Flere områder i Odense risikerer at ende med at blive stemplet som en hård ghetto eller komme på ghettolisten. I sidste ende betyder det nye nedrivninger af boliger og følgevirkninger for børn, unge og voksne.

Enhedslisten og Radikale i Odense Byråd foreslår på byrådsmødet den 24. juni 2020 at suspendere ghettolisten resten af året af hensyn til konsekvenserne af COVID-19 for ghettolistens beskæftigelses-, uddannelses- og indkomstkriterier. Det skal ske ved, at borgmesteren retter henvendelse til den relevante minister.

Klimaneutral 2030; Byrådspartier i Odense indgår klimaaftale

Enhedslisten Odense er med i Odense Kommunes Klimaaftale og har sat klare fingeraftryk på den. Vi har god grund til at være glad for aftalen. Vi fik næsten alle vores ønsker til aftalen indfriet i den endelige tekst. Så langt så godt. Nu starter arbejdet for alvor, for selv om der er enighed om visioner og målsætninger i byrådet, så kommer uenighederne stærkt tilbage i implementeringsfasen. I efteråret kommer offentlig debat, borgermøder osv. om hvordan der skal handles på aftalen. Her er det vigtigt, at alle klimakloge deltager, er offensive og præger debatten.