Enhedslisten vil sætte fokus på ældre odenseanere med ikke vestlig baggrund

Enhedslisten Odense vil sætte fokus på ældre odenseanere med ikke vestlig baggrund

Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe

På Odense Byråds dagsorden den 6. marts er der et forslag fra Enhedslisten, som omhandler ældre med anden baggrund end dansk. Partiet ønsker at sætte fokus på denne gruppe ældre og foreslår, at der nedsættes en midlertidig arbejdsgruppe, som skal i løbet af 4-6 måneder kortlægge området og afdække problemstillingerne for odenseanske ældre med anden etnisk baggrund. Arbejdsgruppen skal komme med forslag og anbefalinger til håndtering af nuværende og kommende udfordringer.

Antallet siger

Antallet af ældre med baggrund i ikke vestlige lande er stigende i Danmark og Odense, og Enhedslisten Odense mener, at Odense kommune bør være på forkant med udviklingen. Formålet med forslaget er at skabe debat og udvikle tanker og ideer til dette forestående arbejde.

Ældre med ikke vestlig baggrund har flere problemer end etniske danskere

”Ældre men anden baggrund end dansk rammes hyppigere af sygdom, fattigdom og ensomhed. De mangler danskkundskaber og viden om muligheder for hjælp, og de har dårligere psykisk helbred end andre grupper af ældre. Samtidig bruger ældre odenseanere med ikke-vestlige baggrund sjældnere end andre ældre de kommunale pleje- og omsorgstilbud, når de har behov for hjælp, ligesom de sjældent bor i plejebolig” siger byrådsmedlem Reza Javid om baggrunden for forslaget og tilføjer ”Det drejer sig bl.a. om mennesker, som i 60’erne og 70’erne kom eller blev hentet til Danmark på grund af mangel på arbejdskraft typisk fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien. De har bidraget til det danske samfund og er nu gamle og nedslidte.”

Arbejdsgruppen skal være bredt sammensat

Arbejdsgruppen skal hente inspiration fra andre kommuner herunder fra Mangfoldighedsplejehjemmet i København. Arbejdsgruppens medlemmer skal arbejde frivilligt. Enhedslisten foreslå en bredt sammensat gruppe med et medlem fra Odense Ældreråd, et medlem af Ældre- og Handikapudvalget, to videnspersoner blandt borgere med anden etnisk baggrund, en relevant person fra Ældre- og handikapforvaltningen, samt en ekspert, som har forsket i området.

Ikke særbehandling men den rette behandling

Enhedslisten lægger ikke på forhånd op til bestemte løsningsmodeller men ønsker at fremskaffe viden og få kvalificerede ideer til hvordan vi bedst kan hjælpe denne gruppe ældre. Det er ikke meningen, at denne gruppe skal have særbehandling men den rette behandling, som svarer til deres situation og behov, og som giver dem en bedre livskvalitet på linje med andre ældre.