Enhedslisten Odense: Vi skal investere langsigtet i mennesker i stedet for kortsigtede bussinescases

Enhedslisten foreslår en udvidelse af brugen af revalidering og forrevalidering i Odense Kommunes beskæftigelsesindsats med det formål at opkvalificere flere borgere og støtte dem til at opnå uddannelse og varig beskæftigelse.

En nylig evaluering fra Cabi (https://www.cabiweb.dk/ har vist, at revalidering har en meget større beskæftigelseseffekt end beskæftigelsesforanstaltninger som ressourceforløb og aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Ved en sammenligning af hvor mange personer der er i beskæftigelse/uddannelse et år efter afsluttet revalideringsforløb ses også en stigning fra 33,3 procent i 2001 til 48,3 % i 2017.

Til trods herfor er revalidering næsten forsvundet som beskæftigelsesforanstaltning. Det gælder både på landsplan og specifikt for Odense Kommune. På landsplan var der over 20.000 personer på revalidering i 2004. I 2019 var tallet faldet til ca. 3.500. I Odense er tallet i samme periode faldet fra 791 til 137 personer på årsbasis (Jobindsats.dk).

Enhedslisten mener, at der er behov for en effektiv langsigtet styrkelse af beskæftigelsesindsatsen. Dette kan blandt andet ske ved en større brug af revalidering og forrevalidering frem for foranstaltninger, som bygger på kortsigtede business-case-betragtninger.

Selvom revalidering (og for-revalidering) umiddelbart kan være omkostningstung, så er det værd at holde fast i, at denne indsats på længere sigt er et effektivt middel til at skabe et stabilt arbejdsliv for de pågældende, idet de bliver i stand til at forsørge sig selv og deres familier.

Forslaget blev behandlet på mødet 12.5.2010. Enhedslistens medlem af Beskæftigeles- og Socialudvalget Reza Javid udtaler:
Min oplevelse var, at der var positiv respons fra andre udvalgsmedlemmer. Det blev besluttet, at Forvaltningen skal foreberede en drøftelsessag for at få belyst sagens forskellige aspekter mht målgruppe, andre indsatser, økonomien på kort sigt (investering) og på lang sigt (besparelse på udgifter, fordi flere kommer i arbejde og fastholder arbejdet), sammenligning med andre kommuner samt udvalgets muligheder for at prioritere området.
Enhedslisten er glad for resultatet, som sætter revalidering på dagsorden fordi det er et tiltag, som har både menneskelige og samfundsmæssige fordele. Det er et tiltag, som udvikler menneskers ressourcer og som kan f.eks. tages i brug i stedet for de lange ressourceforløb. Det skaber motivation hos den enkelte, som kan se en fremtid med uddannelse og job, og som i revalideringsperioden giver personen økonomisk tryghed og stabilitet.
Kommunen har i gennem lang tid haft fokus på kortsigtede investeringer for at få mennesker i job, så hurtigt som muligt. Det kan i bedste fald give mening på kort sigt, men vi ved, at når mennesker med begrænset arbejdsevne får job som ufaglært eller job, som ikke kræver særlige kvalifikationer, så er der større chancer for at de blive ledige igen. Ikke mindst i den situation med højere arbejdsløshed, som vi går i møde, og hvor der er stærk konkurrence for at få de job, der vil være. Det er derfor sund fornuft at investere langsigtet i mennesker til gavn for dem og for samfundet.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.