Ekstraordinær generalforsamling om byrådsarbejdet

Søndag 20.01.19 kl. 11 -15 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Enhedslisten Odense, Absalonsgade 26, 1. sal, 5000 Odense C

Dagsorden og tidsplan:
11-11.05:
Valg af dirigent og referent
11.05-11.30:
Orientering om den aktuelle situation i Enhedslisten Odense
11.30-12.30:
Orientering og drøftelse om Enhedslistens fremadrettede arbejde i byrådet. Herunder behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen agter at formulere et forslag om det fremadrettede byrådsarbejde til generalforsamlingen.
12.30 – 13.15:
Frokost – der vil være mad, så tilmelding er nødvendig til [email protected]
13.15 -14.00:
Behandling af vedtægtsændringsforslag omkring byrådsbaggrundsgruppens størrelse, §9 stk.3. Bestyrelsen vil senere fremsende et sådant forslag.
14.00-14.45:
Valg til byrådsbaggrundsgruppen
14.45-15:
Eventuelt

Motivering:
Det ene af vores byrådsmedlemmer er p.t. langvarigt sygemeldt og det andet har trukket sig grundet nyt arbejde. Et medlem af den valgte baggrundsgruppe har ligeledes trukket sig og vi har ikke flere suppleanter at trække på. På den baggrund er det nødvendigt at få styrket vores byrådsbaggrundsgruppe og vores byrådsarbejde i Odense byråd, som pt varetages af to nye byrådsmedlemmer for Enhedslisten. Dette kan ikke afvente den ordinære generalforsamling i marts måned.
Vores erfaring er at byrådsbaggundsgruppen har været for lille i den forgangne periode, og vi anser det for nødvendigt at styrke denne også ved at øge antallet af medlemmer af gruppen udover det, der aktuelt foreskrives af vedtægterne. Derfor vil vi stille et ændringsforslag til vedtægterne som øger antallet af medlemmer af byrådsbaggrundsgruppen. Endelig mener vi, at det i lyset af den nye situation er en god ide at få drøftet Enhedslistens fremadrettede arbejde i byrådet

På gensyn

Bestyrelsen

PS.: Der vil være kort oplæg om Byrådsbaggrundsgruppens opgaver og arbejde, og der vil være mulighed for at stille op til Byrådsbagrudsgruppen på selve mødet.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.