Per Berga Rasmussen er afgået ved døden

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelse om, at vores gode kammerat Per Berga Rasmussen er afgået ved døden.

Han var venstrefløjens store frontkæmper i Odense Byråd i knap 40 år, først for DKP, så for Fælleslisten, og i de seneste mange år for Enhedslisten

Per var indbegrebet af Enhedslisten i Odense, ikke som solodanser, men som repræsentant for fællesskabet. Han sagde altid på en helt naturlig måde ”vi”, når han udtalte sig politisk. Det lå ham meget på sinde altid at have baglandet i orden. Alle sager blev grundigt diskuteret på byrådsbaggrundsgruppemøder.

Per satte sig altid grundigt ind i sagerne. Han talte altid med folk, der vidste noget om forholdene. Han tog rundt i byen for at se, hvordan et lokalplanområde rent faktisk så ud. Han forholdt sig til alle henvendelser fra borgere – og han læste alle de papirer, der hørte til sagerne.

I byrådssalen boltrede han sig som en fisk i vandet. Her kom hans politiske tæft til udtryk i kombination med hans store viden om hver enkelt sag. Det var en fornøjelse fra tilhørerlogen at følge hans elegante politiske spil. Desværre fik han ikke altid mod- og medspil af samme kvalitet.

Per havde en sjælden evne til at forbinde det parlamentariske arbejde med det udenomsparlamentariske arbejde. Han var på pletten, når der var demonstrationer hvad enten de handlede om forringelser på daginstitutioner og skoler eller om krigen i Irak. Lige så meget, som han boltrede sig i byrådssalen, boltrede han sig med forskellige gadeaktioner og uddeling af materiale – og ikke mindst snak med folk, der kom forbi.

Intet var for stort og intet for småt for Per i hans politiske arbejde. Han kæmpede lige indædt, hvad enten det drejede sig om kvaliteten i hjemmeplejen, ordentlige forhold for kontanthjælpsmodtagere, bilerne ud af bymidten, placering af Ring 3, ordentlige vilkår for det kulturelle vækstlag, sikring af skoleveje for børnene, kvaliteten i børnepasningen eller stop for udlicitering på forskellige områder. Og meget, meget andet.

Demokrati, åbenhed og medindflydelse var for Per ikke bare hurra-ord. Han har gennem årene kæmpet for, at den politiske beslutningsproces i Odense blev tilrettelagt, så alle vi almindelige mennesker kunne følge med i den. Ikke mindst har han kæmpet for, at de reelle politiske beslutninger blev truffet på åbne byrådsmøder og ikke på lukkede udvalgsmøder eller i andre lukkede fora.

Per tog det ansvar, der følger med at være valgt til byrådet, dybt seriøst. Han arbejdede efter principperne om, at alle mennesker skal have maksimal indflydelse på eget liv og for at udfolde sig demokratisk, kreativt og menneskeligt. Han kæmpede for, at Odense skal være en by, hvor det er muligt at leve et sådant liv for alle borgere. Han udtrykte det selv sådan her: ”Jeg vil helst huskes som en, der lyttede til befolkningen og førte deres holdninger ind i byrådet. En politiker, der befandt sig helt nede på gulvet.”

Per har altid nydt stor respekt i alle dele af det politiske spekter. Mange af os har jævnligt oplevet, når vi ude i byen har fortalt, at vi var medlemmer af Enhedslisten, at folk har udtalt sig i begejstrede vendinger ikke nødvendigvis om Enhedslisten som sådan, men om Per og hans flotte politiske arbejde som vagthunden i Odense Byråd. Og ikke mindst hans menneskelige kvaliteter er blevet fremhævet.

Under valgkampen for to år siden var der flere, der ringede til valgkampskontoret og fortvivlet spurgte, hvem de nu skulle stemme på, når de ikke kunne stemme på Per Berga.

Vores tanker går til Pers hustru Jette, og sønnen Lars samt børnebørnene.

På vegne af Enhedslisten Odense,

Ingelise Bech Hansen